Ibar ixillean
Antonio Valverde Ayalde

Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1970

 

 

URTE BERRI ON!

 

Bixente Aranzabal Anaia ill zanean

 

Telefono aritik eldu zitzaidan

zure abots ozen, alaia,

Arantzazutikan.

 

Urte onen lenengo eguna zan.

 

Eta orain urteak lau dituanean

zure eriotzaren berri dirakurt

goizeko aidizkarian.

Zergatik, Bixente Anaia, deitu zenidan?

 

Ilbeltza, 1967

 

Ibar ixillean
Antonio Valverde Ayalde

Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1970