Ibar ixillean
Antonio Valverde Ayalde

Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1970

 

 

GAZTE BATEN ILLETA

 

Gaur erri ttipia

muxin esnatu da.

Ixilla zen karrika

goizeko amarretan;

jende guzia zan

elizkizunetan.

 

Aldare guzitan

apaiz gazteak,

illaren lagunak

denak baitziran.

 

Ate batetikan

beste iru atera,

beltzez jantzirik,

Aldare nagusian

Meza ospatzeko.

 

Organero zarrak

bere goi-alkitik

trebe darama

ontzi abeslari.

 

Abots goxo batek

iges egin du

korutik orra.

Ta igeri dabil

onat eta arat

Eliz barrutik.

 

—Aita, aita,

uste al duzu zerura

joango naizela?

—Bai, neria,

—aitak negarrez—

t'ara allegatzean

egintzak ire ondoan

txoko bat

neretzat.

 

Abots goxo hura

geldi egin da

auts eta urteak

makurtutako

aldare barroko

baten txokoan.

 

Mezaren erdian

kanpai-ots, ozen, larriak

oso itun ta tristiak...

 

Udazkena zen.

Bide estu batetik

eraman genuen.

 

Ibar ixillean
Antonio Valverde Ayalde

Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1970