Hatsaren bustia
Auxtin Zamora

Maiatz, Uhargi 12, 1988ko abendua

 

BILUZIKO NAIZ

 

Biluziko naiz neure hitzez,

biluziko naiz neure olerkiez,

neure larru eta pentsamenez,

eta, lehenbiziko horma haizeak,

ñakatuko dauzkit,

hitzak eta olerkiak,

hilarrietako harrien itzalek

xirtxifikatuko,

larrua eta pentsamena,

eta

neure ixiltasun biluzgorritik,

ziuztatuko zauzkit,

itsutuki,

«izanaren izenen» xilkosokak.

 

 

Hatsaren bustia
Auxtin Zamora

Maiatz, Uhargi 12, 1988ko abendua