Hatsaren bustia
Auxtin Zamora

Maiatz, Uhargi 12, 1988ko abendua

 

        Irakurle,

 

ohoin bat bezala,

deus erran gabe,

deus pagatu gabe,

nik iretsi zure aire eta ametsak,

damuturik,

berritz,

ordaintzen dauzkitzut,

hatsaren bustian.

Bihotzez,

 

                A. Zamora

 

 

Hatsaren bustia
Auxtin Zamora

Maiatz, Uhargi 12, 1988ko abendua