Hortus Botanicus
Eduardo Gil Bera

Gipuzkoako Kutxa, 1988

 

 

ANDRE EDER BATI
JAUN ANIMOS BATEN
LEHEN PAPERA

 

Zor handia edertasunari

gustuaren baita xedea

eta eneari izan dakion

izkribu honen gain moldea.

Indazut zere begien

pereka eta sastada.

Beha bertzenaz nolakoa den

izariz gora zaudan zoroa

ezen otoika natzaizula

amorosaren planta,

hain da desiragarri zerea

non baitzaut iduriz ere plazent.

Ahal banu zere estimazioen ditxa!

Ez balitz ere, erdeinuak ekartzu

eta jelosak eta mehatxuak eta liskarrak;

unkailu aunitzen baita janiza

amodioaren platera,

eta segurtasun ezaren garratzak

eta arrenkura handiaren oinazeak

pipergatzatzen baitute.

Jinkoak begira zaitzala amodio desgisatutik

eta ezagutza eman zor dautazun honena.

 

                      Behar baino kostu handiagotan pagatuz

                                                       maite zaituenak.

 

Hortus Botanicus
Eduardo Gil Bera

Gipuzkoako Kutxa, 1988