Santa Kruz
Junes Casenave

1992

 

 

Azken hitza

 

Algarreki bizitze hau

EntzŁn eta ikusirik;

Joanen gira Santa Kruz

Hobeki ezagŁtŁrik.

 

Gizon gogorra izan zen,

Bena ere beti xŁxen;

Hareki bizi izanek

Hortakoz zŁen maite Łken.

 

Botzik lagŁntzen zŁtŁan

Esteiari, behardŁnak;

Herrian bizi zirenak,

Gero ere indianoak.

 

Bakoitxaren biziari

Lehenta emaiten zŁan;

Eta berea askitan

‹ken zŁan galtzekotan.

 

Besteena ez bezalako zŁan

Bere gŁdŁerabilka.

Gizon apŁrreki han hor

Zoan etsaiaren joka.

 

Ohi zŁan erraitea

Zumalakarregireki

Aitzinetik agitŁa

Hala zateala haieki.

 

Bekaixti beit ziren

Karlista bŁrŁzagiak,

Haren egotxi beharrez

HitzartŁ ziren gŁziak.

 

Gure zŁen gana jiteko

NabasitarzŁnarentako,

Parka galtatzen deizŁegŁ,

Eta egin hŁtsentako.

 

 

Hona herria

 

            Errepika

      Nork ez dŁ ezagŁtzen Santa Grazi?

      AhŁine, Orriren artean bizi.

      XoradŁra, osagarriren azi,

      Hona jitea beit da irabazi.

 

Sartzen ahal zidee heben,

Gure arroiletan barnen;

EhŁjarre ikus arren,

Kakueta mira lehen.

 

Gero ikertŁ beharra

Gure eliza zaharra;

BerritŁ eta bizkarra

Eman dizagŁn indarra.

 

EgŁn hoik Łtzirik bazter,

Gogoeman herritarrer;

Oroer dŁkegŁ esker

Guri sogiten dŁzŁen ber.

 

Bakoitxak jakin dezala

Herriak nahi dŁala,

Oraiartino bezala,

Beti iraŁn hala hala.

 

Santa Kruz
Junes Casenave

1992