Santa Kruz
Junes Casenave

1992

 

 

Hogeitalaugerren jelkaldia

 

(Jelki Egaina Jesuita, Aranobegi indianoa, Oihanlili
indianosa, indianoek ekar Santa Kruz arkütxetan).

 

         Santa Kruz

Jinik da ene goihentza

Indianoen erdian;

Botzik niz hilen beit niz

San Iñazio lürrean.

 

         Oihanlili

Zoin maite üken gütüzün

Gük ahatz ez genezake;

Hunki egin badeigüzü,

Egari düzü bai neke.

 

         Aranobegi

Gureki egon zirade

Hogeita hamabost urtez,

Indianoak bezala

Orotan bizi izatez.

 

         Santa Kruz

Enetako, lür hontako

Misionist lanetik landa,

Hileko nizan egün hau

Grazia handiena da.

 

         Egaina

Hala da: egin dütüzü

Segür lan Kandi handiak,

Kolonbian bai Jamaikan,

Betez Jinkoak nahiak.

 

         Santa Kruz

Jinkoaren nahia zen

Beti ene boztarioa;

Ele eta eginetan

Eman diot bere balioa.

 

         Oihanlili

Eüskal Herriarentako

Hanitx borrokatü eta

Badakigü gure gana

Jin zinen hitz eman eta.

 

         Santa Kruz

Gerla garrazki egin dit

Ez errege batentako,

Bena Elizarentako

Bai Eüskal Foruentako.

 

Eskerrak ere zor dütüt

Loiolako Iñakiri;

Zahartü eta hartü nai,

Jesuita herrokan jarri.

 

(Sar Aingürüak eta kanta).

 

Lotü zinen borrokari,

Frütü eman Herriari,

Ebanjelioko lanari

Ber garra ere ekarri.

 

Aspertü dütü Jinkoak

Züntüan gose beroak.

Indiano salbatzekoak

Ezin ütz zure gogoak.

 

Ezagütü düzü neke;

Ez orai izan ahalke;

Ekürü egon zaiteke

Üken dezazüla bake.

 

 

Santa Krüz kanta

 

Eüskaldün beit gira ere

Eskerrak eman Jinkoari

Gero eta haboro niz

Etxekirik Herriari.

 

Ene mutilen berriek

Lagüntzen naie hiltzen;

Egünez egün, taigabe,

Jinkoari estekatzen.

 

Haier igorriko deiet

Soka lüze bat zelütik;

Hari azkarki lot eta

Igan ditean hartarik.

 

(Hil, eraman).

 

Santa Kruz
Junes Casenave

1992