Santa Kruz
Junes Casenave

1992

 

 

Hamabigerren jelkaldia

 

(Jelki Santa Kruz, Esteban Indart,
Zinkunegi, Eizagirre, Maria mezŁlaria eta lagŁnak;
hiru presoner estekirik, eskŁin).

 

         Esteban Indart

Ustegabe hatzamanik

La Libertad kolonela,

Arameleko zŁbŁan

AskatŁ dŁzŁ berala.

 

         Santa Kruz

Nahi neieri erakutsi

Ez girela haien lotsa;

Ez nizala ere nihaur

Uste dŁen bezain basa.

 

         Eizagirre

Haatik behar ginizŁn

Etsaiak bezala egin;

Oro bahi begiratŁ,

Arreba libratŁ aitzin.

 

         Esteban Indart

Hoik soldadoak zŁtŁzŁn;

Ez zitakean bahitŁ;

Haien hiru adixkide hoik

Tolosan dŁtŁgŁ hartŁ.

 

         Santa Kruz

Muinagorri, eta Egues,

Eta Garakoetxea,

Anartean ez dŁkezŁe

Orano libertatea.

 

(Mariani).

 

Zoaza liberalen gana,

ErrezŁ hor dŁtŁdala;

Bizirik nahi badŁtŁe,

Ene arreba aska dezaela.

 

(Maria paseia, exkerreko bortala joan, san Josefareki).

 

         Maria

Nausia, hona arreba;

Eman dizŁe neke gabe;

Zuretako hitza hitz dela

Ez zŁtŁzŁn jakingabe.

 

         Josefa

Hatsarretik banakizŁn

Ez nŁndŁzŁla Łtziko;

Asmatzen hasten zirade,

Traba bat sortŁ ordŁko.

 

         Santa Kruz

Hebentik beharzŁ galdŁ,

Iparraldealat joan.

Nihaurk lagŁntŁko zŁtŁt

Bizi zitean bakean.

 

(Oro joan).

 

Santa Kruz
Junes Casenave

1992