Santa Kruz
Junes Casenave

1992

 

 

Lehen pheredikŁa

 

Agur ikus entzuleak;

EgŁn zaizŁe eskentŁrik,

Santa Kruzen bizitzetik

Pastoral berri hau bildŁrik.

 

Elduainen sortŁrik zen

Salmoako etxaltean,

Mila zortzi ehŁn berrogeita biko

Martxoko hogeita hiruan.

 

Ikasi zŁan Tolosan,

Bai eta ere Gasteizen;

Han ikasleen artean,

Hobenetan jarten zŁen.

 

Marotoren bai besteen

SaldŁkerien entzŁtez,

GaŁan loak ez zŁan hartzen,

Lohordi zagon nigarrez.

 

Erretor bezala zŁen

Ernialden izentatŁ.

Apal eta agŁdo zen,

Ixil ere eta kartsŁ.

 

Bere eŁskaldŁn ideiak

Ez beit zŁtŁan gordatzen,

Goiz batez haren hartzera

Liberalak heltŁ ziren.

 

Bena ihes egin zŁan,

Iparraldealat joan.

Hantik bertan elki eta

Gerlan sartŁ zen ordŁan.

 

Hiru elkialdi zŁan

LagŁneki antolatŁ,

Borroka ez ohizko bat

Gipuzkoan abiatŁ.

 

Batbatetan jauzten beit zen,

Liberala lotsatzen zen.

KolpŁ bat egin ondoan,

Arrunt hantik galtzen zen.

 

Haien hona nahi beit zŁan,

Maite zŁen herritarrek.

Makila kaldŁak zŁtŁen

Gozatzen salazaleek.

 

UngŁrŁko herrenkŁan

Baziren ezaltekoak,

Liberaleki batean

Santa Kruz beizten zŁenak.

 

Bera ez jakin ote non

GŁdŁkan ari zelarik,

Aileditiarrak ziren

Barnen goxoki bildŁrik.

 

Oro bŁhŁrtzen beit zeitzon,

Azkenekoz ihes joan zen;

Haren ustez hola beit zŁan

Hobeki gaŁza lagŁntzen.

 

Ezinbestean zelarik,

Aramaion hitzeman zŁan,

Bizirik elkitzen bazen,

Misionetan egitea lan.

 

Sail handi ebaki zŁan

Jamaikan, Kolonbian,

Haur, behardŁn, preso, eri,

Oro hartŁz antsian.

 

Han hil zenean, bazŁan

Lautan hogeita lau urte,

SaintŁ arau ikusirik,

Hain beit zŁen maite.

 

(Jelki tiatre zolatik Satan eta Asmodeo, zerbŁtxaria).

 

         Asmodeo

Zer orano egin dŁzŁ,

GŁzien nausia, Satan?

Taigabe ezarten dŁzŁ

Zure sŁdŁrra orotan.

 

         Satan

Hala dŁk botzik nizala

Santa Kruzi agitŁaz,

Elduainen apez beit dŁe

ZokoalatŁ arruntaz.

 

         Asmodeo

Hori dŁzŁ guretako

Izan daitean gorena;

Batere dŁdarik gabe

Harentako apalena.

 

         Satan

Euskal Herriarentako

KolpŁa dŁk franko gaitza

Ez ahal dikek holatan

Aisa jarraik haren hatza.

 

         Asmodeo

Zure hoinak boztarioz

Jarririk dŁtŁzŁ sŁtan;

Nik beno lehen bi jauziz

Iharraus bazterrak, Satan.

 

(Satan dantza, gero Asmodeo, gero biak).

 

Santa Kruz
Junes Casenave

1992