Santa Kruz
Junes Casenave

1992

 

 

Laugerren jelkaldia

 

(Jelki Serano eta etsaiak, exker;
Urkizu, Urue, Bizkaiko aldundikoak eta lagŁnak, eskŁin).

 

         Serano

Algarreki heben gira:

Aski izan da erhaite.

EŁskal Herrian jagoiti

Agian bake badate.

 

         Urkizu

EŁskaldŁnek betidanik

Besterik ez dŁgŁ nahi;

Bake zŁzen batentako

Ez gŁtŁzŁ arrabuhi.

 

         Urue

Ikasi dŁgŁ zŁzenen

Begiratzen arraheinki

Eta Foru sakratŁak

Behar dŁtŁgŁ etxeki.

 

         Serano

BadŁkezŁe Gernikan

Beti biltzeko ahala;

Nik Foruak Łzten deitzŁet

Hitzeman dŁdan bezala.

 

         Urue

Hola aitzinetik ere

Izan zaigŁ hitzemanik;

Bena aldi bakoitx ere

Elea izan da janik.

 

         Serano

Ikusten gŁtŁzŁn hoiek

Ez ditizŁgŁ ez hunkiko;

Baita ere gobernŁak

Beit dŁtŁ begiratŁko.

 

Bestalde zŁen armak oro

Ezar gure eskŁetan;

Bakoitxa bere herrenkŁan

Egon ere armadetan.

 

         Urkizu

Arren hola denaz gainen

BagoatzŁ bihotza arin;

LagŁnak botzik dirate

Bakea beit dŁgŁ egin.

 

(Urue, Urkizu eta lagŁnak joan).

 

         Serano

Hona menpetŁrik dira

Oraidanik EŁskaldunak.

Bertan gozatŁko dŁtŁe

Aspalditik zor zaitzenak.

 

(Oro joan).

 

 

Kanta Gerla

 

            Errepika

      Etxe, zŁhaintze, botxe gibeletik goaita,

      Gizon bat, beste bat hedaillo eror eta,

      Ikustez egoiten gira bihotza idor.

      Senar, emazte, seme balitz edo aita,

      GŁtarik nork ote iraŁn lezake gogor.

 

Berria zen hedatŁ

Gerla bat zela piztŁ.

Jentea zen haidŁrŁ,

Aspaldi ez ekŁrŁ.

LazdŁrak zŁan hartŁ

Hetan nigarra sortŁ.

 

Hor ziren agertŁak

Jada ondorio beltzak;

Etxetan aitamak

Jorik ezinbesteak;

Bazoatzan semeak

Hainbeste maitatŁak.

 

Senarrak haurrekilan

Bere emaztea han

Berbera Łtzi zŁan

Hezteko badŁke lan,

Bai etxen bai eskolan:

Ote noiz artinokoan!

 

Bakoitxa ixil dago

Berez dira biziko;

GaŁ egŁnak oro

Dirate lŁzeago,

Bihotzetan beit dago

Zauria zilatŁko.

 

Santa Kruz
Junes Casenave

1992