Santa Kruz
Junes Casenave

1992

 

 

Hamabostgerren jelkaldia

 

(Jelki Lizarraga, Dorregarai eta lagŁnak, eskŁin).

 

         Lizarraga

Apezen egitekoa

Eliza barnean dago;

Jada Erromara jo dit

Santa Kruzen salatzeko.

 

         Dorre Garai

GŁdalaitzindari bakoitx

Ikusten dŁe Gipuzkoarrek;

Herrian honartzen dizŁe

Bai goraipatzen gŁziek.

 

(Santa Kruz sar bi lagŁneki, eskŁin).

 

         Lizarraga

Ekarrarazi zŁtŁgŁ,

Jaun Apeza, gure gana;

Bergaran gure ondoan

Zirate nausi lehena.

 

         Santa Kruz

Ekintzetan nŁzŁ laket

Batere ez jargietan.

Ene lanbidea dŁzŁ

Ene gizonen erditan.

 

Montserrat kolonelari

Ediren deiot paper bat:

Nola fida? Nahi naizŁe

ZŁek tirokatŁ orozbat.

 

         Dorregarai

Zure Aiako oldarra...

Ez zen hola egin behar.

Bazanakian han zela

Primo de Ribera azkar.

 

         Santa Kruz

ZŁen manŁa dŁt nik bete;

ZŁek naizŁe han Łtzi.

Jinkoari esker deiot

BegiratŁ beit nai bizi.

 

         Lizarraga

Zure erhaitea ere

HonartŁ dŁe Liberalek.

ZŁk egin abrekeriak

Aipatzen dŁtŁe oroek.

 

         Santa Kruz

Ez dirade nihaurtarik;

Erregeren errana da...

Zure ŁngŁrŁan, Jauna,

Aileditiarra nausi da.

 

Zurekilakoak dira

Ohointzari lotŁ;

Hortakoz Amilibiak

Oloak eraiki dŁtŁ.

 

(Santa Kruz eta bi lagŁnak joan).

 

         Lizarraga

BŁhŁrri dago Santa Kruz;

Ezin daite iholaz bil.

Oroer nik diozŁet:

Gizon horrek behar dŁ hil.

 

(Oro joan).

 

Santa Kruz
Junes Casenave

1992