Santa Kruz
Junes Casenave

1992

 

 

Zortzigerren jelkaldia

 

(Jelki Arbelaitz, Kaperotxipi idazkaria, Magaertza, Roteta,
Xango dantzaria, Tolosa tabalaria, Xabalo txülülaria, esküin).

 

         Kaperotxipi

Hona hilabete zonbait

Iparrean hürrüntürik,

Santa Kruzeki girela

Güdükatzera lotürik.

 

         Mugaertza

Lehen bi sarraldietzaz

Gure aita argitü eta,

Orai etsai tzar horiek

Handi ükenen düe zarta.

 

         Arbelaitz

Zer arren! Etsaientako

Gogorrago behar lüke;

Lagün dütüen oroer

Lotsa gabe eman neke.

 

         Mugaertza

Ontsa gaztigatzen dizü

Herriaren salzalea;

Ikara barrasta dago

Orotan salazalea.

 

         Arbelaitz

Oloak eraiki eta

Zale dütüe ahazten;

Pegesa hoiek nik uste

Ez düe beldürra hazten.

 

         Roteta

Gihaurk ere badakizügü

Nausiaren bihotz hona;

Nahi lüke ejerki bildü

Gaztigatü behar düana.

 

         Kaperotxipi

Gützaz arrenküra dago,

Hain maite gütüala eta;

Aho batez egiazki

Deitzen dügü gure aita.

 

         Roteta

Leher eginik nündüzün

Zaintzale nintzan gaü batez;

Utzi nindizün lotzera,

Kantüan bera zain jartez.

 

         Xango

Gureki dükegülarik

Eginen deiogü batzarri;

Laket beit zaio berari,

Presta gitean dantzari.

 

(Xango dantza, Xabalo txülülari, Tolosa tabalari). (Oro joan).

 

Santa Kruz
Junes Casenave

1992