Santa Kruz
Junes Casenave

1992

 

 

Bigerren jelkaldia

 

(Jelki Santa Kruz, Urrutikoetxea nausia, Urrutikoetxea
etxekanderea, esküin. Liberal soldadoak sahetsean gorderik).

 

         Santa Kruz

Liberal ihiztariek

Üngüratü düe etxea;

Kapitainak manüa dü

Egün ene bahitzea.

 

         Urrutikoetxea anderea

Erabaki bat arruntaz

Hartü behar dügü orai;

Etsaiak arrano balde

Kanpoan dütügü erpai.

 

         Urrutikoetxea nausia

Horien aztaparretan

Ahalaz, Jauna, ez eror.

Ea, ikus dezagün arren

Nolatan aburreil igor.

 

         Santa Kruz

Uste dit behar dükedan

Zure jauntsiekilan joan;

Apeza sotena gabe

Elkiko da behinkoan.

 

(Biak joan; agert Lorenzo kapitaina, Gonzalez, eta soldadoak).

 

         Lorenzo

Donostin diagü sartüko

Sarri preso Santa Kruz.

Ez dük haboro ariko

Elduain herritik oihüz.

 

(Santa Kruz, jauntsi arrunteki eta nausia berriz jin).

 

         Urrutiko etxekanderea

Segürrago izateko

Ezar zare bat bürüan;

Zerrailükara bezala

Igitei bat har esküan.

 

(Eman zare eta igiteia).

 

         Santa Kruz

Enetako jente honak

Otoitze ttipi bat egin;

Banoa Iparraldealat

Beit düt segürki bihozmin.

 

(Hüstülotsez, eskü keinü bat egin liberaler; gal tiatre zolatik).

 

         Lorenzo

Askari hori lüze dik

Santa Kruz Jaun erretorak;

Abil barna erraitera

Han ütz ditzan jatekoak.

 

(Gonzalez joan eta arrajin).

 

         Gonzalez

Kapitaina, hau dügüla:

Santa Kruz ez düzü barnean.

Txoria kaiolatik joan

Etxekoek ez dakie non den.

 

         Lorenzo

Gizonak, egin züen lana,

Txoria atzaman arte;

Ez dü hürrün izan behar,

Bila nor den horren alte.

 

(Oro joan).

 

Santa Kruz
Junes Casenave

1992