Ixtorio-misterio andana bat
Jose Maria Larrea

Pamiela, 1988

 

 

 

8

ARTZAINA ETA OTSAILA

 

Artzain batek eta urteko bigarren hilabeteak, otsailaren hogoita zortzigarren egunean, eleketan ziren:

      —“Otsailsko, otsailsko: ez dut beldurrik ene axurientako”.

      —“Zaude apur baten: egun bat baitut eta bertze bat kentzen badiot ene anaia Martxoari ez dizut utziko ez abariko, ez artxorik”.

 

      Erran bezala egin ere. Handik aitzinat Otsailak bi egun gutiago ditu.

 

Ixtorio-misterio andana bat
Jose Maria Larrea

Pamiela, 1988