EŮaut Elizagarai
Junes Casenave

Gamere-Zihigako Herriko Etxea, 2007

 

 

Lehen peredikŁa

 

Agurtzen zŁtŁet oro,

ikusle maitagarriak,

GŁtara erakarririk

gure pastoral berriak.

 

EŮaut Elizagarai dŁgŁ

jarraikiko algarreki;

Heben bildŁrik beitŁgŁ

ezagŁtŁko hobeki.

 

Hamaseigerren mentean,

berrogeita hamabian,

Armendaritzen sortŁ zen,

kanderailŁ egŁnean

 

Bost haur baziren etxean:

arren zazpi bizizale,

Hanko nausia zelarik

ofizioz oskigile.

 

OrdŁ hetan ohi beitzen.

goizik sartŁ zen mixkandi;

Haurtzarotik ikusi zŁan

bai andere bai jaun handi.

 

Hain zŁan hartze argia,

hain zen ere xotil jitez,

Non oroek xoratŁrik,

nahi zŁen berentŁ maitez.

 

Bere nausien haurreki

ikasi zŁan eskolan;

Bena libŁrŁetan beno

egiten zŁan gogolan.

 

Maite zŁan ikastea

Oroz gain matematika,

Bere bidea jarraikiz,

ez besteeki zoin lehenka.

 

Rochefort-en, egŁn oroz,

ikustez itsasontziak,

HobetŁ nahi zŁtŁan,

AsmatŁ eta bereziak.

 

AldatŁ zŁtŁan ere

haien ŁtzŁlŁngŁrŁak,

Ezinago gaitz beitziren.

jarri hein bat errestŁak.

 

ItsaskŁntzeko lanetan,

ezarri zŁen aholkan;

Bere lagŁnen artean,

agertzen zen ikerlan.

 

BazŁan bere alkia

Itsasoko KonseilŁan;

Erregek besteak beno

behatzen zŁan ordŁan.

 

Harek beraz egin zŁan

San Luis Taldearen kide;

Hola estimŁ handia

agertŁz EŮauten alde.

 

OrdŁko jakintsŁneki

botzik ari zen noiztenka;

Haien balde balin bazen,

ez zŁan maite bailaka.

 

Zientzia Akademian,

sartŁ zŁen lehendakari;

HonartŁ zŁan lan hori,

nahiz izan zerbŁtxari.

 

MŁndŁko bazter orotan

EŮaut famatŁrik dago;

Aipatzen deizŁegŁ heben

EŁskaldŁn bat omen gaitzeko.

 

Jelki Satan eta Lebiatan zerbŁtxaria, tauladŁra zolatik

 

         Lebiatan

Satan, zoin goxo zaitadan

tauletara igaitea,

Saldo horren atzinean,

bi jauziren emaitea.

 

         Satan

Ez diagŁ gŁk izan behar

jauzteko ihoiz herabe;

Zeren ez dŁk eskentzen

pastoral honik gŁ gabe.

 

Ezin edenak hartŁrik,

gordaxka bada gordaxka,

Ari gŁtŁk beti han hor

mŁndŁ hau nola zirika.

 

         Lebiatan

Hona emanik zaigŁla

orano behin ahala;

Euskal Herria Łtz eta

gure da mŁndŁ zabala

 

EŮaut Elizagarai
Junes Casenave

Gamere-Zihigako Herriko Etxea, 2007