Santa Engrazi
Junes Casenave

2006

 

 

Lehen peredikŁa

 

Agur, zŁer, jente honak,

hor jinik Santa Grazira.

Arte goxo bat zŁeki

igaraiteko prest gira.

 

EgŁn gŁk Santa Engrazi

aipatŁko deizŁegŁ,

Heben haren trajeria

nahi beitŁgŁ eskentŁ.

 

Zonbaitek sorrarazten dŁe

Luzitanian, Brakaran;

Beste zonbaiteki, aldiz,

uste dŁgŁ Saragoizan.

 

HŁrrŁn behar dŁgŁ joan

laugerren mentealano.

Zer izan den ez da erres

jakitea guretako

 

‹ken zŁan bizitzea

llabŁr eta hunkigarri,

Eta oinaze gaitzetan

hiltzea ere lazgarri.

 

Erroman, Maximiliano

beitzagon enperadore,

Saragozan, Daziano

zŁan bŁrŁzagi orde.

 

Biek kirixtier kontre

egiten zŁen goitzarren,

Ixurten haien odola,

zauriz beterik ehaiten.

 

Gure Engraziren aita

denek Errege ttipia

Mirespenez deitzen zŁen,

beitzŁan itzal handia.

 

Senargei haŁtatŁ zeion

Rusilloneko duke bat;

Engrazi, haren alaba,

abiatŁ zen harat.

 

Boto eginik beitzŁan

ezkongabe egoitea,

Jinkoaren eskŁetan

erabaki zŁan jartea.

 

Aitonen semeek zŁen

lagŁntzen bere bidean;

Hamazortzi gazte ziren

joaiten haren ber xedean.

 

Joan zen bihotza azkar

Dazianoren etxera,

Bere herra bazter lezan,

otoiez, galtatzera.

 

BŁrŁzagiak, ordŁan,

erabakia hartu eta,

Ehoarazi zŁtŁan

gazteak, arrunt arrunta.

 

Bai Engraziren aldia

jin zen berantxeago;

Soldadoer erran zeien

hura abreki lezaen jo.

 

AzotekatŁrik, txainkŁ,

baraxtŁ zeion Łrratsa;

Oso odolŁritŁrik

eman zŁan azken hatsa.

 

Gureki dŁzŁe, orai,

trajeria hori biziko;

Gero gogoan dŁzŁe

gŁk bezala etxekiko.

 

Santa Engrazi
Junes Casenave

2006