Gauean oihu
Joan Inazio Goikoetxea, Gaztelu

Caja de Ahorros Provincial de Guip˙zcoa, 1972

 

 

OTANIK GABE

 

otanik gabe

gabiltza gizonok

galdu

gordean,

norakorik gabe

ontzia bezala

jitoan.

 

galde batari

galde besteari

eta izarrak

ixilik daude

zeruan.

 

            —Ai! ibai, ibai,

            ibai-kolko gordea

            ilargi-taloa

            barnean,

            zelan eztugu

            hire hitz-ixila

            jakin behar?

 

goizalde oroz

argia,

arratsaldero

iluna.

 

            —Errotari,

            zenbat bider

            biratu da

            harria?

 

            —Gehiagotan loratu

            ohia da bizia.

 

bizia loratu

baita usteldu

aragia.

 

              Ai ! ibai, ibai,

              norako duk

              joana?

 

                —Ai! errota, errota

                    norentzat duk

                    irina?

 

Gauean oihu
Joan Inazio Goikoetxea, Gaztelu

Caja de Ahorros Provincial de Guip˙zcoa, 1972