Poemagintza
Ibon Sarasola

Kriselu, 1969

 

 

ENE ERRIAREN ESKU AUSARTAK

 

                        uztailean

                  basa-mahats ikaragarriaren

haragi Hezea

                        lertu da

                  arratsalde luzea

eguzkipean kiskalduta

gari-buru ebaki berria

 

jainko hordia

gaua heldu baino lehen

amodioz hiltzen dana

eztai-gauan

 

                      goldeak urratzen lur

sabel ilun izkutua

gau-itsas lodia, ondargabea

ernaltzen duzun laborari ausarta

 

laborari          /          kastigatuaren izardia

          lur nekatuaren arratsaldea

 

                      sabel ilun izkutua, gau-itsas

          lodi ondargabea

ezkon-gauean          lur birjin

      ezaguna urratzen duen goldea bezala

 

              lur nekatuaren arratsaldea,

      gau-itsas lodian

                    ilargi bustin ezezaguna

          ondargabea,              eztei-gauean lut

      birjin misteriosa      urratzen duen

                sabel ilun izkutua(n)

        goldea,

 

nekazari                  kastigatuaren izardia

ogi izerditsua        laborariaren (kopet)

      kastigatuaren fruitu madarikatua

            nekazaria lantzen ari dan

 

    ikertueziña bero

gau-itsas lodi                          AUSART

ondargabea, ilargi-bustin

ezezaguna, eztai-gauen lur

birjin misteriosa urratzen

duzun goldea, sabel bero ilun

izkutua.

              Lur nekatuaren arratsaldean

nekazari kastigatua

bere ogi izerditsua lantzen/ ari zarana

laborariaren/ kopeta kastigatuaren

fruitu/ madarikatua(goa)

bainan                      uztaroan

BASA-mahats ikaragarriaren

haragi hezea lertu danean

arratsalde luzean,

 

          galburu

 

galauts .........

                      bateko

gari joak  galburuko    ehun bihi

 

eguzkipean kizkalduta

alor(errearen) zabalaren gainean

jainko hordi bat

gaua heldu baino lehen

amodioz hiltzen/ da

 

                                                  ENE herriaren esku

                                                          ausarta

IKERTU EZIN DITEKENA, gau-itsas/bero

—lodi ondargabea, iretargi-bustin/

—misteriosa urratzen duzun /

—goldea, sabel bero ilun

—izkutua, egunez egun

                azal mila bider

—kariziatua.

                      Lur nekatuaren arratsaldeko

—nekazari kastigatua,

 

                                  irauten duen

                                          herriaren

esku/ausarta, ogi

—izerditsua/ lantzen ari zarana.

                                              Uztaroan

 

—basa-mahats ikaragarriaren

—haragi hezea lertu danean

            eguzkipean erreta,

                        gari joak

                          bihi

—bateko ehun eman ditu

 

eguzkipean erreta

—alor kizkaliaren gainean

—jainko hordi bat

—gaua heldu baino lehen

amodioz hiltzen dago

 

IKERTU EZIN DITEKENA, gau-itsas

bero lodi ondargabea, zabalero arras

neurtua, iretargi-bustin ezezaguna, lur

birjin misteriosa urratzen duzun

goldea, sabel bero ilun izkutua, egunez

egun azal mila bidar

kariziatua.

 

                Lur nekatuaren

nekazari kastigatua, irauten duen

herriaren esku ausartak, eztei-gauean

birjin emankorra ernaltzen duzun

herri nirea, ogi

izerditsua lantzen ari zaren

populu nagusia:

                          Uztaroan

basa-mahats izigarriaren

haragi hezea lertu da

eguzkipean erreta, galauts

horiak eztarria itotzen duenean

gari joak bateko ehun eman du

eta arratsalde luzean

alor zearo kizkaliaren gainean

jainko hordi bat

gaua heldu baino lehen

amodioz hiltzen da

 

Poemagintza
Ibon Sarasola

Kriselu, 1969