Poemagintza
Ibon Sarasola

Kriselu, 1969

 

 

KUNTERPOINTER

 

 

                          A)

 

EGUN SEINALATUAREN

BEZPERAN

                                              BERROGEI EGUNEKO

                                              EURI

                                              AMAIGABEA BEINERE

BUKATUKO EZ

ZELA ZIRUDIEN

BAINAN HALA

ERE

SEI MILIUNETIK GORAKOA

ZEN

GAUEKO HAMAIKETARAKO BILDU

ZEN JENDETZA

TXIMISTEN DIRDIRA ESPANTAGARRIAK ARGITZEN

ZIETEN

BIDE OKERLUZEA ORINDIK HELDU EZ

ZIRENEI ETA

TRUMOE IZUGARRIEN BURRUNDA IKARAGARRIEK

BORTIZKI URRATZEN ZUTEN

EDONUN NABAITU ZITEKEAN

ISILTASUN SAKONA

UDARA BUKATU

BAZEN ERE BERO

HANDIA ZEGOEN

HEGO-HAIZE GABEKO

SARGORIA.

 

DENAK BILUSIK

ZEUDEN ETA

BURUTIK BEHERA ERORTZEN

ZITZAIEN

HUR-ZAPARRADA AMAIGABEA EZ

ZITZAIEN AXOLA:

      «HERRIAREN ADISKIDEAK

        HEMEN DAUDE

        ESKUBI-EZKERREAN

        DAUDE ADISKIDEAK

        GAINERONTZEKO, BERRIZ

        HAN...»

 

HELDU BERRIAK EZ

ZEUDEN NEKATUTA

NAIZ ZENBAIT MILAKA

LEGOA

IBILIAK ZIREN

DENAK BERDINAK ZIREN

HIL GUZIAK BERDINAK

DIRAN LEZ

DENAK ZERURA BEHATZEN

ZUTEN

ZERU BELTZ TXIMISTRUMOITSURA.

 

        HEIEN AURPEGI ILUNAK

        GORUNTZ BEHATZEN

        ZUTEN;

 

                    «BEGIAK ZABALIK DADUZKAGU

                    AURRERA EGITEN DUGU SO.»

 

NUNBAIT ELIZ-DORREKO KANPAIAK

GAUERDIKO HAMABIAK IGORRI

ZITUEN

HARI JARRAIKA BESTE HAMABI ENTZUN

ZIREN ETA

ONDOREN BESTE HAMABI.

 

DUNBALEN ETA TRONPETEN SOINUA ENTZUN

ZEN:

 

          ORDURAKO EHUN ETA HOGEI-

          TALAU MILIUN HELDU ZIREN

BERROGEI EGUNEKO EURIPEAN.

 

 

                          B)

 

                                                        K. JAUNARENAK, ANTONI ESPASA-RI

                                                                                    ESKEINTZEN DIZKIOT

                                                        ZORO ZUHURRARENAK,

                                                                        JOSE MANUEL AROCENA-RI

                                                        KONTULARI ZOROARENAK,

                                                                                                NIRE BURUARI

 

CHORUS OECUMENICUS:

(AD LIBITUM)

 

        NORK EGIZTA DEZAKE GIZONA,

        BIRAOAK ESATEN DITUEN GIZONA,

        SEMAFOROAK GORRIZ PASATZEN DITUEN GIZONA

        EDO HARAGIZKO BEKATU ARRUNTA EGITEN DUEN GIZONA

        GAIZTOA DELA?

 

K. JAUNAK:

(TENUTO)

 

          ENTZUN ZAIGUZU OTOI GAZTELUAREN JABE HORREK, ENTZUN

          HIL ZEN

          ALKONDARARIK EZ ZUEN GIZON ZORIONTSUA

          EGUN

          ALKONDARARIK EZ DUTENAK ERE

          ZORIGABEAK DIRA

          ENTZUN ZAIGUZU,

          IRITXI BEDI ZUGANA

          GURE DEIA

 

ZORO ZUHURRAK:

(MARKATO)

 

          NI NAIZ MUNDUAREN NEURRIA

          BEGIAK ZABALIK DADUZKAT

          ETA DAKUSAT

          HONENBESTE GALTZAIRU IRAKIN LABEETAN

          HORRENBESTE HORMIGOI LIRAIN ZUTIK

          HAINBESTE INDAR ORAINDIK LURREAN

          GIZON BERRIAREN AURREAN

 

K. JAUNAK:

(STINGUENDO)

 

          ZERK EGINEN DU ZORIONTSU GIZADIA

          EREMUAN ARI DEN PROFETAREN OIHUAK

          ALA PAILAZOAREN IPUIN TRAKETSAK?

          ENTZUN EZAZU GAZTELUKO JABEA

 

KONTULARI ZOROAK:

(A TEMPO)

 

          HOGEITAZORTZI MILA HIRUREHUN ETA BERROGEITAMAIKA

          ETA

          HIRUROGEITAMAR MILA ZORTZIREHUN TA HAMABOTS

          LAROGEITABEDERATZI MILA ZOR-

              TZIREHUN TA HOGEITABAT DIRA.

          EZ, BARKATU

 

ZORO ZUHURRAK:

(RINFORZANDO)

 

          BEGIAK ZABALIK DADUZKAT

          NIRE INDARRAREN BERRI DAKIT

          AURRERA BEHATZEN DUT

          JENDETZA IZUGARRIA DAKUSAT

          ETENGABE AINTZINERATZEN NAIZ

          BARKATU ESAN GABE BULTZATZEN DUT

          BORTIZKI MINTZATZEN NAIZ

          DIOT:

          MUNDUAREN NEURRIA IZATEN DIRAUT

 

KONTULARI ZOROAK:

(A TEMPO)

 

          LAROGEITAZORTZI MILA ZAZPIREHUN TA HOGEITABOTS DIRA

          EZ, BARKATU,

          LAROGEITABEDERATZI MILA EHUN DA BERROGEITALAU DIRA

          EZ, BARKATU,

 

CHORUS OECUMENICUS:

(AD LIBITUM)

 

          NORK EGIZTA DEZAKE GIZONA,

          BIRAOAK ESATEN DITUEN GIZONA,

          SEMAFOROAK GORRIZ PASATZEN DITUEN GIZONA?

          EDO HARAGIZKO BEKATU ARRUNTA EGITEN DUEN GIZONA

          GAIZTOA DELA?

 

KONLULARI ZOROAK:

(A TEMPO)

 

          LAROGEITAZORTZI MILA BERREHUN TA BOST DIRA

          EZ, BARKATU,

          LAROGEITAMAR MILA EHUN TA HAMALAU DIRA

          EZ, BARKATU,

          BARKATU,

          BARKATU,

          BARKATU...

 

Poemagintza
Ibon Sarasola

Kriselu, 1969