Asekaitz
Martin Iturbe

CAP, 1974

 

 

ESKER ONA

 

Asarre nabil,

asarre nago.

Guziekin asarre.

Aitarekin asarre;

amarekin asarre;

lagunekin asarre;

Lur,

Ur,

Arri,

Aize...

Guziekin asarre.

Esku-utsean

sortu naute,

esku-utsean

utzi.

Orregatik nago asarre.

Esku beteaz

aberats

sortu nintzaketen!!.

Horrela ere asarre.

Nerea daitekeana

neretik

behar dut!!!.

Iñork emana,

besterena beti.

Aberats ninteke,

neretik aberats!!!

Asarrearen zuloa

esker onez

beteko dut.

Utsean

sortu

nautelako:

«Eskerrikasko» .

 

Asekaitz
Martin Iturbe

CAP, 1974