Asekaitz
Martin Iturbe

CAP, 1974

 

 

EGIAREN BILLA

 

Lurraren erdia

miatu dut

Egia

arkitu naiean.

Asko ibilli ondoren

gutxiren jabe

gertatzen naiz.

Utsik nago,

utsa naiz.

Izpiak

ez naute asetzen;

erdizkakoa

ez zait aski.

Jatorrian oñarriturik

dakart

guzizko

EGI BAKARREAN

atseden artu

arterañoko

ezin-egona.

Laiñoek estalitako

mendi-gaillurra

dut

lurraren

beste erdia.

Arrotz dagerkit,

Arrotza zaidan arren,

«BAI» da.

«BAI» dalako,

bertara noa.

Biderik

ez dakit.

Galdu ninteke.

Gau otzean,

illunaren eztenak

eriotzez

zulatu nazake.

Betorkit

eriotza

bizirik

nabillen

artean.

Biziaren eriotza,

eriotz bizia

izango da.

 

Asekaitz
Martin Iturbe

CAP, 1974