Asekaitz
Martin Iturbe

CAP, 1974

 

 

URPETIK BIZIA

 

Ur geldia,

ur geldia!!!.

Zertan zaude

geldian,

geldiaz

usteldu

egiten bait-zera?

Illa dana,

geldia da

geldia dana,

illa.

Emaidazu

sabelean

itorik

daramazun

su-arria!!.

Ur bideak

ukatzen

ba-zaizkizu ere,

bizi zaite

zaudenean,

irakiñaren

eragiñez,

Zeran ezkeroz,

ez zaite

alperrikako!!!.

 

Asekaitz
Martin Iturbe

CAP, 1974