Asekaitz
Martin Iturbe

CAP, 1974

 

 

BIDE GALDUETAN

 

Atsegin-leku zoragarrietara

murgildu nai

izandu dut

nere burua;

itxas-aize gozoen

besarkada epelez

barne-egarria

ase nai nuan.

Urte askoz

ikusi ditut

udaberriko lorez

jantzitako

zugaitz zoragarriak,

zorion-sena

asekaitz onen

betegarri bezela.

Ezagunak zaizkit

jolastegi ezkutuenak ere,

—guziak ditut miatu—

atseden izpi bat

arkituko ote dedan

ametsean.

Usai gozozko ukenduen

igurtzi gozoaz

eskeiñi nion

nere buruari

zorion sakonaren

erraiñua.

Zertan nabil, ordea,

aizean doan

laño-sareari

kateak erantsi naiean,

neronekin

iruzurrean nabilela

jakiñik?

Utsean tinkatzen dan

oñak

ezin dezake

zutirik gorde,

oñarri sendoa

eskatzen duan

soiñ-ameslaria!.

Gose-egarriz dabilena

jan-edanez bakarrik

ase diteke!!!...

 

Asekaitz
Martin Iturbe

CAP, 1974