Asekaitz
Martin Iturbe

CAP, 1974

 

 

BERRITZEA

 

Bai garestia dala

berritu beharraren

errenta!!!.

Suge zaharraren

larru-zorroa

bide-ertzean...

Dardara-izuz

kizkurtuta

doa

egurats epela,

txixtu-aizearen

ezten zorrotzez

elbarrituta.

Errukirik gabeko

aldatu beharra...!!!

Berria zana

zahartzen danean,

berriago baten

eskea

dator

biziaren

arnas-bide.

Jabearen morrontza!!

Igarotako atea

maratillez itxia!!.

Noiz arte, gero,

ate

bat

geiago,

ireki

behar au?

 

Asekaitz
Martin Iturbe

CAP, 1974