Asekaitz
Martin Iturbe

CAP, 1974

 

 

KEZKATI

 

Kezka berri batez larriturik

jeikitzen naiz

egunsenti bakoitzean!.

Kezkaren kezkaz,

kezka bera ere,

KEZKA

biurtzen zait.

Beti egunsenti

nere kezka-baratzan!.

Eguerdiko argiaren

pozik gabe,

illunabarraren

atzaparretara

murgiltzen nau

kezka bakoitzaren

indarrak.

Goizegi ote nabil

beranduago

jeikiko dan

eguzkiaren billa?

Edota,

guauren biotzetik

illunaren amari

argiaren umea

eske ari ote?

Neronek billatu beharko.

erantzunaren

argi-izpiari

bidea egingo dion

zirrizkua....

 

Asekaitz
Martin Iturbe

CAP, 1974