Bizitzako urratsetan
Martin Iturbe

CAP, 1973

 

 

AURTZARO

 

Egun senti,

bizitz-ate,

argi-printz,

landare berri,

lore apain,

ume txiki.

Azi txuri,

odol gorri,

giza-jantziz aingeru !

Orain aur,

      gero gizon !

Zer ote zuretzat

etorkizunez gordea?

Laiño beltza?

Ekaitz gogorra?...

Aizean dago zintzilik

erantzuna;

erantzun ulerkaitza...

Gurasoen poz,

zaharren itxaropen,

geroaren giltza !

Laiño beltzek ez ahal dute

illunduko

argi-izpiz printzatutako

eguzkia !

Nor da lurrean

zu ezitzeko

          aldun ?

Nor

zure itxu-mutil?

Xomorro txarrak

ez beza

erne berririk ondatu !

Bildur naiz.

Ugaz-ama gaiztoak

ez ote minduko

ama-amaren bularrean

xurgatutako

esne garbia?

Egillearen irudi,

Amaren ixpilu,

Gizadiaren ongile

Entzun bitza goiak

behekoen

deadarrak!

Geroak ez beza

aurrekoa damu !

Lehena

ez bezaio lotsakisun

ondorenari !

Gorde okerretik

okerrik ez duana...

 

Bizitzako urratsetan
Martin Iturbe

CAP, 1973