III.i

 

klaudio, gertrude, polonio, ofelia, rosenkrantz eta gildenstern sartzen dira.

 

            KLAUDIO

Eta ezin al diozue solasaren zeharbidez atera

zergatik agertzen duen nahasmen hori,

hain zakar kraskatuz orain arteko patxada

asaldu eta arrisku biziko zoraldi larriz?

            ROSENKRANTZ

Aitor du, bai, buru-nahasturik sentitzen dela,

baina zer dela-eta, ez digu inolaz esan nahi.

            GILDENSTERN

Eta ez baita ageri hizpidean barrentzeko prest, baizik,

zoramen maltzurrez, entzungor egiten du

bere benetako egoeraren berri ematera

ekarri nahi dugunean.

            GERTRUDE

Ongi hartu al zaituzte?

            ROSENKRANTZ

Jaun bati dagokion adeitasun osoz.

            GILDENSTERN

Hagitz beharturik, hala ere, bere aldartean.

            ROSENKRANTZ

Solasbidez zeken; baina, gure galdeetara,

prest-prest erantzuteko.

            GERTRUDE

Denbora-pasaren batera tentatu al duzue?

            ROSENKRANTZ

Andrea, egokitu da antzezle batzuk guk

bidean aurreratzea. Haietaz hitz egin diogu,

eta pozgarri agitu zaio, inondik ere,

berria. Gortean dira jada antzezleok,

eta, ustez, agindua ere emana

arratsean printzearen aurrean aritzeko.

            POLONIO

Halaxe da; eta arren eskatu dit maiestateoi erregutzeko

entzun eta ikustera bil daitezen saiora.

            KLAUDIO

Bihotz-bihotzez bildu ere. Biziki pozten naiz

aldarte horretan dela jakinik.

Jaun onak, akuila ezazue oraino ere printzea,

eta bidera haren gogoa atsegin jostagarriotara.

            ROSENKRANTZ

Hala egingo dugu, jauna.

 

Badoaz rosenkrantz eta gildenstern.

 

            KLAUDIO

Gertrude laztana, utz gaitzazu zuk ere,

bada mandatu egin diogu Hamleti hona dadin,

hala, halabeharrez irudi, topo egin dezan

hemen Ofeliarekin.

Haren aita eta biok, legezko barrandari,

halako gisaz kokatuko gara, non, gordean ikusle,

aukera izan dezagun topaketa xuxen epaitzeko,

eta antzemateko, mutilaren portaeratik,

ea amodiozko samina duen ala ez

hala sufriarazten diona.

            GERTRUDE

Zure esanera.

—Eta zuri dagokizunez, Ofelia, esperantza dut

zure xarma ederrok izatea Hamleten eroaldiaren

zorioneko kausa; eta berdin dut espero zure bertuteek

bide egokira itzularaz dezaten printzea,

zuen bion ohorearen mesedetan.

            OFELIA

Andrea, hala nahi nuke.

 

Badoa gertrude.

 

            POLONIO

Ofelia, hasi paseatzen hemen barrena. —Maiestate,

plazer badu berorrek,

geure kokalekura joango gara. —Liburu hau irakurri,

halako gogo-jardun itxurak apain-estal dezan

hire bakardadea. Maiz lepora dakiguken gaitz hori;

ezin ukatu, alegia, debozioaren begitartez eta

eta onbidezko ekintzaz badakigula azukre-zuritzen

deabrua bera ere.

            KLAUDIO (bereiz)

Oi egiaren galanta!

Nolako zigorkada zorrotza solas horrek ene kontzientziari!

Pailarda baten musua, apaingailuzko ore finez ederreztatua,

ez zaio estaltzen duenari itsusiago, ene egintza

ene hitz guztiz margo-mozorrotuokin baino.

Oi hau zamaren astuna!

            POLONIO

Entzun, hor dator. Aldara gaitezen, jauna.

 

Badoaz.

hamlet sartzen da.

 

            HAMLET

Izan, ala ez izan: horra hor auzia;

ea nobleago zaigun fortuna gaitzaren

harri eta gezikadak pairatzea, ala

nahigabe-itsaso baten aurka altxaturik

aurre egin eta azkena ematea nahigabeoi?

Hiltzea, lo egitea, besterik ez; eta lo horrez

amaituko balitzaizkigu, bihotz-minarekin,

haragiari berez datxezkon mila ezbeharrak ...

bai akabera irrikagarria horixe. Hiltzea, lo egitea;

lo, ausaz amets egitea: horra hor, bai, koska;

ezen, herio-lo horretan zer amets datozkeen

bizi-lor hau gainetik ken dezagunean,

atzeragarri baitugu noski. Gogoeta horrek du

hain luzaro bizirik iraunarazten miseria.

Ezen, nork lituzke jasango munduaren ukaldiak,

zapaltzailearen makurra, harroaren destaina,

maitasun gaitzetsiaren penak, legearen geldoa,

kargudunen burgoikeria, eta baliozkoak etsi-etsian

eskasarengandik jasotzen dituen purrustadak,

berak lezakeelarik bertan kito egin kontuaz

sastakai huts batez? Nork lituzke zamok eramango,

bizi astun baten nekepean kexu-izerditan,

ez balitz heriotzaren —beraren mugatik

bidaiaririk itzultzen ez den lurralde

ikertu gabe horren— ondorengo zerbaiten ikarak

gogoa aztoratzen digulako eta hobetzat joarazten

munduko gaitzak pairatzea, ezen ez oldartzea

ezagutzen ez ditugun beste batzuetara?

Hala gaitu kontzientziak koldar bilakatzen guztiok;

eta hala du deliberoaren jatorrizko kolorea

arras gaizkitzen pentsamenduaren zantzu zurbilak,

eta hainbat egiteko funts eta munta larrikok

horren kariaz du bere oldea bestetaratzen,

eta ekintza izena galtzen... Apal dezadan, baina, ahotsa:

horra Ofelia ederra. —Ninfa, heure otoitzetan

oroit ene hoben guztiez.

            OFELIA

Ene printze ona,

zer modu hainbeste egunetik hona?

            HAMLET

Umilki eskerrak dizkizut; ongi, ongi, ongi.

            OFELIA

Jauna, baditut berorren oroigarri zenbait,

aspalditik itzuli nahian nenbilenak.

Har bitza, bada, arren.

            HAMLET

Ez, ez, nik ez. Nik ez dizut inoiz deus eman.

            OFELIA

Ene jaun ohoragarria, ondo asko dakit baietz,

eta haiekin hain hats eztizko hitzak eskaini, non

balio handiagoa baitzuten. Urrina galdu baitute, tori ostera;

bihotz jatorrarentzat opariak baitira baliogabetzen

emailearen gogoa hotz-gogortzean.

Horratx, jauna.

            HAMLET

Hara, hara! Zintzoa al zara?

            OFELIA

Jauna!

            HAMLET

Polita al zara?

            OFELIA

Zer esan nahi du berorrek?

            HAMLET

Bada, zintzo eta polita bazara, zure zintzotasunak

ez lukeela traturik onartu behar zure edertasunarekin.

            OFELIA

Izan ote lezake edertasunak, jauna, harreman hoberik

zintzotasunarekikoa baino?

            HAMLET

Bai horixe; zeren edertasunaren ahalak aiseago baitu

berezko zintzotasuna estalgile bihurtuko, ezen ez

zintzotasunaren indarrak edertasuna bere irudira

moldatu. Noizbait paradoxa zen hori, baina garaiok

egiaztatzen dute. Behiala maite zintudan.

            HAMLET

Sinetsi, hala sinetsarazi zenidan, jauna.

            HAMLET

Ez zenidakeen sinetsi behar. Zeren bertuteak,

gure enbor zaharrean txertaturik, ezinbestean baitakar

haren zaporea. Ez zintudan maite.

            OFELIA

Engainatuago ni, orduan.

            HAMLET

Hoa komentu batera.

Ala bekatari-sail baten ama nahi huke izan?

Ni hainbestean zintzoa naun, baina halaz guztiz

halako gauzez sala nezaken neure burua, non

hobe baitzatekeen sekula mundura ekarri ez banindu amak.

Hagitz harroa naun, mendekaria, handinahia;

buruan kabitu ezinik guztira gaizbideak,

haiek itxuratzeko irudimen, edo gauzatzeko asti faltaz.

Zer egiten dute ni bezalako jendeek

lurraren eta zeruaren artean narraska?

Miserable galantak, guztiok ere:

deus ez sinetsi gutako inori.

Habil, hoa komentu batera. Non da zuen aita?

            OFELIA

Etxean, jauna.

            HAMLET

Ongi zarratu, bada, ateak, ez dezan zoroarena egin

bere etxe barruan baino. Adio.

            OFELIA

Oi, erruki bekizue, zeru laztanok!

            HAMLET

Esposatzen bahaiz, izurri hau emango dinat ezkonsari:

xahu izanagatik izotzaren pare, aratz elurra bezain,

ez haiz libratuko kalumniatik. Hoa komentu batera, ea: adio. Edo, derrigor ezkondu behar badun,

zoro batekin hadi ezkon; ezen gizon zuhurrek

ondotxo zakiten nolako adardun bidutzi

bilaka ditzakezuen zuek. Komentu batera, ea, bizkor. Adio.

            OFELIA

      Oi zeruko ahalok, senda ezazue!

HAMLET

Bazakinat zuen pinturen berri, ondo jakin ere. Jainkoak

aurpegi bat eman, eta beste bat apailatzen duzue zerok.

Noiz brinkoka, noiz baratxe; orain zizipasaka, gero

gaitzizenak jarriz Jainkoaren sorkariei, hurrena

ezjakintasuntzat zurituz nabarmenkeria. Kito, bada;

aski nahasi zidan burua horrek. Akabo ezkontzak.

Dagoeneko ezkonduak direnak, oro bat salbu, bizi bitez;

gainerakoak, beude daudenean. Komentu batera, ea.

 

Badoa.

 

            OFELIA

Oi, halako giza eredu jatorraren galbidea!

Gorte-gizonaren, soldaduaren, eskoladunaren

begi, mihi, ezpata; erresumaren gala eta loria;

dotoreziaren miraila, moldeen moldea,

begirale ororen begiragarria... hala hondatua!

Eta nik, damen artean lur-jo tristeen honek,

haren hitz gozo kantarien eztia dastatua,

hor dakusat buru argi, bikainetan bikainen hori,

ezkila finak nola, kirrinkaz soinu-garrazturik;

parerik gabeko gazte-lorearen eite eta tankera

zoraldiak hain zartarazia. Hau begion zoritxarra:

ikusia nik ikusi, eta hauxe ikusi beharra!

 

klaudio eta polonio sartzen dira.

 

            KLAUDIO

Maitasuna? Ez dauzka sentipenak haren kolore;

eta solasak ere, itxuragabe samarra arren,

ez zirudien ero batena. Badu zerbait ariman,

bere malenkoniak hortxe txitatzen duenik;

eta beldur naiz oskola haustean ez ote den

zerbait arrisku izango; hura, bada, eragozteko,

honako hau dut delibero bizkorrez erabaki:

Ingalaterrara da laster bizian abiatuko,

atzeraturiko gure zergen galdean.

Agian itsas eta herbeste-aldi horrek,

ikusmira berri anitzez, uxatuko dio

bihotzean errotuxe daukan kezka hori,

atergabe ari baitzaio bertan joka garuna,

bere senetik irtenarazirik. Zer deritzozue?

            POLONIO

On egingo dio. Baina oraino enekiko daukat

maitasun ukatuan duela gaitz horrek

bere jatorri eta sorburu lehena. —Zer modu, Ofelia?

ez diguzu eman behar Hamlet printzearen berri:

guztia entzun dugu. —Maiestate, berorrena da azken hitza;

baina, egoki baderitzo, antzezpenaren ondoren,

bere ama erreginak diezaiola bakarka erregutu

bere samina agertzeko. Gogor egin diezaiola;

ni, berorren baimenarekin, aldean egongo naiz

elkarrizketari adi-adi. Hark antzematen ez badio,

Ingalaterrara igorri, edo berorren zuhurtziak

ongien deritzon mugapean eman atxilo.

            KLAUDIO

Egin bedi hala.

Handikien eromena guztiz zaindu beharra da.

 

Badoaz.

 

 

III.ii

 

hamlet eta bizpahiru antzezle sartzen dira.

 

            HAMLET

Otoi, ene ahotik entzun duan bezala eman solasa,

arin ebakiz hitzak. Buila atera behar baduk, berriz,

gurean antzezle askok legez,

aldarrikariari esanaraztea neukan neure bertsook.

Eta ez ibili aldiro airea eskuekin mozten, honela,

baizik emeki jardun guztian; zeren,

sentimentuaren jasa, ekaitz eta, xuxen niokeenez,

zirimolaren erdi-erdian, hik behar baituk

baretasun neurrizko bat beti ere gorde, hura goxatzeko.

Oi, guztiz gogo-mingarri zaidak atzematea

nola morrosko ileordedun nabarmen batek

jo eta txiki-txiki egina uzten duen pasarte zirraragarri bat,

belarriak zartatuz beheko mailakoei; ez baitute atzematen,

gehienek, tankeragabeko imintzio xelebreak

eta zarata besterik. Azotera emango nikek nik halakoa,

Termagant-en papera puztegatik:

Herodes herodesegitzea beste lukek hori.

Otoi, halakorik ez.

            LEHEN ANTZEZLEA

Ene hitza du berorrek, jauna.

            HAMLET

Otzanegi ere ez jardun, baizik heure sen onari fida.

Egokitu ekintza hitzari, hitza ekintzari,

beti ere zorrotz harturik neurri eta mugatzat

naturaren begiramena. Ezen halako gehiegikeria oro

antzerkiaren jomugatik at zagok; bada, haren xedea,

hastapenean bezala orain ere, beti izan duk,

eta duk, noski, ispilua jartzea naturaren aurrean,

bere begitartea erakutsiz bertuteari,

makurtasunari berea, eta garaian garaiko

mundu bakoitzari bere irudi petoa. Hala, bada,

neurriz hara jo zein motz geratuz gero,

barrea eraginagatik ezjakinari,

atsekabe baino ezin ziok eman horrek

burujantziari; eta halako bakar baten iritzia

behar duk munta handiagokotzat eduki,

antzerki bete bestelako jenderena baino.

Ikusia nauk, bai, zenbait antzezle, eta beste batzuk

famatzen entzun, are zeruarekin parekatzeraino,

ez kristauaren mintzamoldea, eta ez kristau, pagano

nahiz bestelako gizonen ibilera ageri gabe, halako

arrandiaz eta marrumaz jarduten, non pentsatu baitut

naturaren alogereko beharginen batzuek

eginak ote zituzten jendeak, eta ondo asmatu ez,

hain dorpeki baitzuten antzeratu gizakia.

            LEHEN ANTZEZLEA

Ustez hainbestean hartua diogu tamaina horri, jauna.

            HAMLET

Erabat ere har iezaiozue, bada. Eta ez utz

xelebrearena jokatzen dutenei

berentzat idatzirik dagoena besterik esaten;

bada-eta halakorik, bere gisa barrez hasten denik,

barre eragiteko zenbaitsu ikusle lelori noski, nahiz

bitartean zerbait erabakigarria egon jokoan

taula gainean. Bilaukeria duk hori, eta guztiz itsusia

hala zoroaren paperean diharduenearen aldetik.

Ea, presta zaitezte.

 

Badoaz antzezleak.

polonio, rosenkrantz eta gildenstern sartzen dira.

 

Zer dugu, jauna? Etorriko al da errege antzerkira?

            POLONIO

Baita erregina ere, bere-berehala.

            HAMLET

Ea, bizkor ibiltzeko esan antzezleei.

 

Badoa polonio.

 

Lagunduko al diozue biok antzezleekin?

            ROSENKRANTZ eta GILDENSTERN

Bai, jauna, bagoaz.

 

Badoaz.

horazio sartzen da.

 

            HAMLET

Hara, Horazio!

            HORAZIO

Hona, jauna, berorren zerbitzura.

            HAMLET

Horazio, egundo tratatzea egokitu zaidan

gizonik egokienen eredutzat haukat.

            HORAZIO

Oi, ene jaun laztana...

            HAMLET

Ez pentsa, ez, zurikerian dihardudanik;

ezen zer onura espero behar dut nik higandik,

ez baituk heure aldarte eta ganora baino

heure burua mantendu eta jazteko? Zertan balakatu txiroa?

Ez, mihi eztitsuak beza arrandia zozoa milika

eta belaunaren erro prest-prestak makurraraz

losintxaren etekinera. Aditzen al didak?

Ene arima laztana bere hautuaren jabe zeno

eta gizonen artean bereizteko gai, hi hau

beretzat kutun aukeratu. Bada hi izan haiz harako

guztia jasanik deus jasaten ez duen haren gisako,

fortunaren zaflada eta sariak baitakik

esker berdinez hartzen; eta benedikatuak dituk

odola eta zentzua hain ederki egokituak dituztenak,

ez baitira fortunaren eskuko txirula halako,

hark zer nota joko.

Emadak grinen esklabo ez den halako gizona,

eta bihotz barrenenean eramago diat nik hura,

bihotzaren bihotzean,

hi haramadan bezala. Aski, baina, halako konturik.

Antzezpen bat baduk arratseon erregeren aurrean.

Eszena baten nondik norakoa hurbil zabilek

neure aitaren heriotzaz kontatu diadanetik.

Otoi, pasarte horretara iristean, hire arima gai den

arreta eta ardurarik handienaz so egiok

ene osabari. Hala, haren erru ezkutua

ez badator agerira behingo solasean,

parte txarrekoa zuan ikusi dugun mamua,

eta ene irudipenak, berriz, hain satsuak

nola Vulkanoren sutegia. Zorrotz ohar hakio;

nik begiak josiak izango ditiat haren aurpegian;

eta, ondoren, bion aburuak elkarturik diagu

zer begitandu zaigun ebatziko.

            HORAZIO

Ongi da, jauna.

Ezer itzuriz gero harenik antzezaldiak diraueno,

eta ez ohartuan pasatu, ni naizateke ihes horren zordun.

            HAMLET

Bazatozak antzezaldira. Ergelarena egin behar diat.

Bila ezak leku bat.

 

Danimarkar martxa bat. Turuta-hotsa. klaudio, gertrude, polonio, ofelia, rosenkrantz, gildenstern eta segizioko beste batzuk sartzen dira, Errege-Guardia zuziak eskuetan.

 

            KLAUDIO

Bapo al da gure kusu Hamlet?

            HAMLET

Horixe bapo, kameleoiak bezalaxe. Airea dut elikagai, promesaz barru-betea. Kapoirik ere ezin

hain ondo mantendu.

            KLAUDIO

Hori ateraldia, Hamlet. Ez zen hori ene hizpidea.

            HAMLET

Ezta enea ere jada.

(poloniori) Jauna, zu antzezle ibilia zaitugu

unibertsitate-garaian, ezta?

            POLONIO

Bai, jauna, eta aktore onaren sona nuen.

            HAMLET

Eta zer paper jokatu zenuen, bada?

            POLONIO

Julio Zesarrena. Kapitolioan hil ninduten.

Bruto izan nuen hiltzaile.

            HAMLET

Basati galanta Bruto hori,

halako zekorra akabatzeko kapitalean.

—Prest al dira antzezleak?

            ROSENKRANTZ

Bai, jauna, berorren begira daude hasteko.

            GERTRUDE

Erdu hona, Hamlet nirea; eseri ene ondoan.

            HAMLET

Ez, ama nirea, (ofelia seinalatuz) bada hemen

metal erakargarriagorik.

            POLONIO (KLAUDIOri)

Hara! Ikusten?

            HAMLET

Andrea, etzan al naiteke zure magalean?

            OFELIA

Ez, jauna.

            HAMLET

Alegia, burua atsedendu zure magalean.

            OFELIA

Bai, jauna.

            HAMLET

Uste duzu zeharresan gordinen bat bazela tartean?

            OFELIA

Nik ez dut deus uste, jauna.

            HAMLET

Ez da burutazio itsusia dontzeilen belaun artean etzatea.

            OFELIA

Zer horrela, jauna?

            HAMLET

Deus ez, hutsaren huts.

            OFELIA

Jostagura dabil, gero, berori.

            HAMLET

Nor, ni?

            OFELIA

Bai, jauna.

            HAMLET

Oi ene, ez duzu aurkituko narritari hoberik!

Zer egin lezake batek besterik,

jostagura ibili baino? Ezen

begira zeinen pozik ageri den ene ama,

eta bi ordu ere ez dira ene aita hil dela.

            OFELIA

Ez, jauna: badira birritan bi hilabete.

            HAMLET

Horrenbeste? Utikan, bada: deabruarentzat ikatz-doluok,

eta marta-larru dotorez jantz nadin ni. Jainko zerukoak,

bi hilabete jada hil zela, eta oraindik ez ahantzia!

Orduan bada esperantza gizon handi baten oroipenak

urte erdi irauteko, hura zendu eta. Baina, andremariarren,

elizak behar dizkizu eraiki, edo bestela ahanztura jasan,

harako dantzako xaldikoarekin batera,

zeinaren hilartitza baita:

«Oi, ai, guztion damua: xaldiko gaixoa atzendua».

 

Oboe-hotsa. Pantomima hasten da.

Errege-erregina batzuk sartzen dira, xamurki besarkatuz elkar. Erreginak, belaunikatu, eta maite-erakutsiak egiten dizkio erregeari. Hark, erregina zutitarazi, eta bere burua haren sorbaldan atsedeten du. Lore-sail baten gainean etzaten da. Erreginak, hura lotan ikusirik, alde egiten du. Betan gizaseme bat agertzen da; erregeari erantzi, eta muin egiten dio koroari; pozoia isuri haren belarrian, eta badoa. Erregina itzultzen da; erregea hilik aurkitu, eta samin-espantuka hasten da. Pozoitzailea, bizpahiru lagun isilekin, berriro sartu, eta deitore-itxurak eginez biltzen zaio erreginari. Badaramate hilotza. Pozoitzaileak opariz gogatu nahi du erregina. Muker eta uzkur ageri da hura pixka batean, baina azkenean onartzen du maitasun-eskaintza.

Badoaz.

 

            OFELIA

Zer da horren esanahia, jauna?

            HAMLET

Azpijoko itzala noski. Alegia, gaitzaldi zitala.

            OFELIA

Apika hortxe bildu dute antzerkiaren argumentua.

 

aitzinsolas-antzezlea sartzen da.

 

            HAMLET

Horren ahotik jakingo dugu.

Antzezleek ez dakite deus isilean gordetzen;

dena kontatzen dute.

            OFELIA

Horrek esango al digu zer zen aurreko erakusaldia?

            HAMLET

Baita edozein erakusaldi ere erakusbidean jartzen diozuna.

Zu lotsatzen ez bazara berari erakusten, bera ez da lotsatuko

zuri ematen erakutsiaren berri.

            OFELIA

Gaiztoa, ez bestelako gaiztoa.

Antzerkiari diot jaramon egingo.

            AITZINSOLAS-ANTZEZLEA

      Egin guri eta obrari

      zuen gupidaren donari;

      otoi, pazientziaz adi.

            HAMLET

Aitzinsolasa al da hori, ala eraztun baten idazkuna?

            OFELIA

Laburra izan da, jauna.

            HAMLET

Emakumearen maitasuna bezala.

 

errege-antzezlea eta erregina-antzezlea

sartzen dira.

 

            ERREGE ANTZEZLEA

Hogeita hamar aldiz die Febok bere organ itzulia egin

Neptunoren kresaltza zabalari eta Telus-en bolari berdin;

hogeita hamar dozena ilargik zintzo dute, dirdai mailegatuz,

argiztatu mundua hamabitan hogeita hamar gau lerrokatuz,

maitasunak bihotz gureak, eta Himeneok orobat eskuak,

elkar-estekatu zituenetik, ezarriz hain lotura dontsuak.

            ERREGINA ANTZEZLEA

Hainbat bidaia diezagutela zeru-ilargi onok oraindik

kontatzen utz ostera ere guri, maitasuna amaitu aurretik.

Baina, ai ene tamala, hain zauzkat, maite, ondoezik aspaldian,

hain ere adorerik gabe eta lehengo jasetik erorian,

ezen kezkatan bainaukazu, horra. Alta, ardurok gora-behera,

ez duzu, jauna, apurrenik ere, zertan jausirik nahigabera;

emakumeon beldur-maitasunak, biak hein-heinean baitabiltza:

edo bietatik hutsean, edo gainezkatu beharrez bizitza.

Zer maitasun dizudan, ongi dizut milatan frogatua jadanik;

hala, bada, maitasuna nolako, halako dut beldurra orain nik.

            ERREGE ANTZEZLEA

Alafede, maite, behar haut utzi, eta luze gaberik, gainera;

ene bizi-ahalak ez baitaude ohi bezain prest erantzutera.

Eta hi beti ere munduan haiz berdin biziko ene ondotik,

ohoratua, maitatua; eta, zoriz, beste norbait gogokorik

senartzat duken noizbait beharbada...

            ERREGINA ANTZEZLEA

Aski, aski, ez esan guztia!

Halako maitasuna bainuke nik zin-hauste eta saldukeria.

Bigarren senarrak bekar enetzat madarikazio nabarmena:

ez da bigarrena hartzen duenik, non ez duen berak hil lehena.

            HAMLET

Asentsio-belarra, asentsio-belarra.

            ERREGINA ANTZEZLEA

Bigarren ezkontzaren bultzagarri agitzen diren burubideak

interesari dagozkio, doilor; ez du parterik maitatzarreak.

Bigarren aldiz duket nik herioz neure senarra hilko, hain justu,

bigarren senarrak emanez gero gu bion ohean niri musu.

            ERREGE ANTZEZLEA

Sinesten dut zintzo diostazula orain esaten ari zarena;

baina sarri askotan dugu hausten geure delibero zindo zena.

Oroimenaren esklaboa baino ez da bere izatez asmoa,

oldarrean sortua, guztiz bortitz, baina irautez eskasagoa;

eta fruitu umotu gabe gisa datxeko oraingoz arbolari,

baina inarrosi gabe da jausten behin sasoia heldurik hari.

Halatan, bada, guztiz ere dugu denok ahanztea beharrezko,

geure buruari diogun zorra xuxen den ordainaz kitatzeko.

Zer ere geure baitarako dugun bero-berotan deliberatzen,

berotasun hori galdu ahala, asmoa ere berdin da galtzen.

Saminaren zein bozkarioaren, bi-bien indar-olde bortitzak

sentimenduokin batera ditu suntsitzen bihotzeko zin-hitzak.

Non baita handien bozkarioa, hantxe dugu samina kexuen;

saminez bozkario, bozkarioz samin, gurpila gure egunen.

Mundu hau ez dugu noski betiko, eta ez da harritzeko, beraz,

are gure maitasunok aldiro iraulkatzea gure zorteaz;

ezen guk erabaki beharreko auzia da, asmakizun gaitza,

maitasunak duen, ala zorteak, hartzen bestearen gidaritza.

Lur jo duen handikia, horra hor, kutunenek ere ezezagun;

gora egin duen ezdeusak, berriz, etsaiak ditu bihurtzen lagun.

Eta halatan, beraz, maitasuna duzu zortearen manupeko,

ezen beharrik ez duenak ez du inoiz adiskiderik faltako,

eta premia gorrian dezanak jo adiskide hutsalagana,

zuzenean du hargan zorituko bere etsaia datekeena.

Baina, abiaburura itzuliz amaitzeko, solas xuxenean,

gogoa eta patua hain doaz guztiz kontrako norabidean,

ezen gure burubideak oro laster baitoaz plausta lurrera:

asmoak ditugu geure baitako, ez geure esku haiek zertara.

Halatan, bada, biz hire asmoa ez hartzea bigarren senarrik:

berdin hilik zagoken asmo hori, lehen hauxe gorpu datzalarik.

            ERREGINA ANTZEZLEA

Ez biezat lurrak eman janari, ez eta zeruak ere argi;

jolasa debeka egunak, eta gauak atsedena bihur larri;

ezbehar latzak, bozkarioaren aurpegia mudatzen trebeak,

betoz talka gogorrez suntsitzera ene zorionaren labeak;

mundu honetan bezala bestean, laztura gogorra bekit jazar,

baldin eta, behin alargundurik, sekula senarrik baneza har.

            HAMLET

Zina hauts baleza oraintxe!

            ERREGE ANTZEZLEA

Horra sakonki egin zin. Uztazu, laztana, apur bat atsedeten.

Nekea ari baitzait nagusitzen, hemen nahi nuke doi bat eten

egunaren astuna loarekin.

 

Lotan geratzen da.

 

            ERREGINA ANTZEZLEA

Loak zaitzala goxo sehaska,

eta sekula ez ditzala ezerk zorioneko loturok aska.

            HAMLET

Andrea, laket al zaio berorri antzezlana?

            GERTRUDE

Maite-erakutsi gehitxo egiten du damak, aukeran.

            HAMLET

Oi, baina bere hitzari eutsiko dio.

            KLAUDIO

Ezagutzen al duzu argumentua? Ez da, bada, izango

behar ez denen bat tartean?

            HAMLET

Ez, ez. Itxura baino ez dute egiten; pozoitzearen itxura.

Behar ez denik ez da batere.

            KLAUDIO

Nola dizu izena antzezlanak?

            HAMLET

«Sagu-artea». Nola litekeen? Irudizko hitzen artez.

Vienan gertaturiko hilketa baten antzezpena duzu.

Gonzago du izena dukeak: haren emazteak, Baptista.

Aurki ikusiko du berorrek. Doilorkeria hutsa,

baina guri zer?

Berori, eta arima garbi daukagunok,

ez gaitu horrek ukitzen.

Zafraturiko kabalak jo beza ostiko,

guk salbu dugu-eta bizkarra.

 

luziano antzezlea sartzen da.

 

Hau Luziano dugu, erregearen iloba.

            OFELIA

Ederki egiten du berorrek koruarena, jauna.

            HAMLET

Zure maitearen eta bion arteko solasa zertu nezake,

txotxongiloak zer dabiltzan ikusiz gero.

            OFELIA

Zorrotz ari da berori, jauna, zorrotz.

            HAMLET

Garrasi bat kostatuko litzaizuke ene zorrotza kamustea.

            OFELIA

Onenean okerren.

            HAMLET

Halaxe dituzue zuek huts-esten senarrak. —Ekin, hiltzaile.

Utikan negargarrizko imintziook, eta ekin. Ea:

«Bele karrankariak mendeku-aldarri».

            LUZIANO ANTZEZLEA

Gogo beltz, esku abil, pozoia prest; egokiera ere aldeko;

hartarako aproposa ordua; inor ez zelata egiteko:

hi, edabe ustel, gauerdi-belar anitz nahasturik osatua,

Hekatek hiru araoz zitaldu, madarikazioz kutsatua,

hire magia berezkoak, hire indar eta eragin larriak,

biezaio biziari bet-betan betiko itxiaraz begiak.

 

Pozoia isurtzen du errege antzezlearen belarrian.

 

            HAMLET

Jardinean horra pozoitu erregea, haren lekua hartzeko.

Gonzago deritzo. Guganaino iritsi da historia,

italiera bikainez idatzia. Aurki agertuko da nola hiltzaileak

Gonzagoren emaztearen maitasuna bereganatzen duen.

            OFELIA

Errege zutitzen ari da.

            HAMLET

Zer, su aizunez ikaratua?

            GERTRUDE

Zer dugu, ene jauna?

            POLONIO

Gelditu antzezpena.

            KLAUDIO

Eman argiren bat. Alde!

            SEGIZIOKOAK

Argiak, argiak, argiak!

 

Badoaz guztiak, hamlet eta horazio izan ezik.

 

            HAMLET

      Orein zaurituak negar intziri,

      orkatz ukigabeak jolas;

      zenbaitek loaldi, zenbait beilari:

      hala mundu hau jira-biraz.

      Ez al nuke aski hauxe, eta luma-oihan bat soinean

—gainerakoan zoriak itzuli gaizto emanez gero—

eta Probentzako arrosa bi zapata kalatuetan,

bazkidetza bat lortzeko antzezle-talde batean?

            HORAZIO

Partaidetza erdia.

            HAMLET

Baita osoa ere.

      Ezen badakizu, oi Damon laztana,

      tronua ostu ziotela

      Jupiterri, eta errege duguna

      guztiz dela, guztiz... kukuts.

            HORAZIO

Errimatzea zeukan berorrek.

            HAMLET

Oi, ene Horazio, mila libera mamuaren hitza

zuzena izan baietz. Ohartu al haiz?

            HORAZIO

Oso ongi, jauna.

            HAMLET

Pozoitzearen kontua atera denean?

            HORAZIO

Oso ongi erreparatu diot.

 

rosenkrantz eta gildenstern sartzen dira.

 

Horratx! Ea, musika. Ea, txirulak.

Ezen ez badu laket erregek antzeztu den komedia,

ez duela, ez, laket, horra hor begi-bistara egia.

Ea, musika.

            GILDENSTERN

Ene jauna, utz biezat kontu bat esaten berorri.

            HAMLET

Baita kondaira oso bat ere.

            GILDENSTERN

Errege, jauna...

            HAMLET

Bai, zer berri harenik?

            GILDENSTERN

Ondoez harrigarriak jorik da erretiratu.

            HAMLET

Zurrutak gaitz eginik?

            GILDENSTERN

Ez, jauna, kolerak joa.

            HAMLET

Askoz zuhurtzia hobea erakutsi zenukeen baldin

beraren medikuari adierazi bazenio; zeren, ni egonez gero

haren purgazioen kargu, kolera handiagoa bainioke

apika eragingo.

            GILDENSTERN

Ene jauna, hizpide xuxenera lotu bedi berori,

eta ez halako betizu joan ihesi hona nakarren gaitik.

            HAMLET

Hezia nauzu jada, hona. Esan esatekoa.

            GILDENSTERN

Berorren ama erreginak, gogo-samin guztiz larrian,

berorrengana nau igorri.

            HAMLET

Ongi etorri.

            GILDENSTERN

Ez, ene jauna, adeitasun hori ez da gizalege onekoa.

Plazer badu berorrek zentzuzko erantzun bat ematea,

berorren amaren manua beteko dut. Bestela,

berorren baimenarekin,

horrenbestez amaitzen da ene egitekoa.

            HAMLET

Ezin dizut, hara.

            GILDENSTERN

Zer, baina, jauna?

            HAMLET

Zentzuzko erantzunik eman zuri; nahasia daukat burua.

Baina, hara, eman ditzakedan erantzunak

zeure manura dituzu, edo eta, diozun legez,

ene amarenera. Kito, bada, halako konturik,

eta harira. Ene amak, diozu...

            ROSENKRANTZ

Hona hark zer dioen, bada: berorren portaerak

harri eta zur eginik utzi du.

            HAMLET

Mirarizko semea, bere ama hala txundi dezakeena!

Baina ama-harridura horrek ez al dakar atzetik

segidarik berekin? Bota.

            ROSENKRANTZ

Nahi luke berorrekin mintzatu bere gelan, berori ohera aurretik.

            HAMLET

Men egingo zioagu, bada, baita hamar aldiz balitz ere

gure ama. Baduk besterik gurekin tratatzekorik?

            ROSENKRANTZ

Jauna, kutun ninduen berorrek behiala.

            HAMLET

Baita orain ere, atzamar pekatariongatik zin.

            ROSENKRANTZ

Ene jauna, zer da berorren gaizgarria?

Bere askatasunari atea ixten tematzen da berori,

lagunari penak ezkutaturik.

            HAMLET

Aurrerabidea falta dut, hara.

            ROSENKRANTZ

Nola liteke, Erregeren beraren boza baitu berorrek

Danimarkako tronu-oinordekotzarako?

            HAMLET

Bai, baina «belarra hazi artean...».

Zaharkitua zagok esaera, lizunduxe.

 

Txirulari bat sartzen da.

 

Horra txirula! Ea, ikusagun.

 

(rosenkrantz eta gildensterni, bereiz harturik.)

 

Gure artean: zergatik zabilzkidate arrastoan inguruz inguru,

arte-sare batera eraman nahian bezala?

            GILDENSTERN

Oi, ene jauna, bipilegia bada ene arta,

berorri diodan maitasunak nau gisa denetik hara behartzen.

            HAMLET

Ez diat ongi ulertzen hori. Jo nahi al duk flauta hau?

            GILDENSTERN

Jauna, ez dakit jotzen.

            HAMLET

Arren, jo ezak.

            GILDENSTERN

Sinetsi, jauna, ez dakit.

            HAMLET

Otoi jotzeko eskatzen diat

            GILDENSTERN

Arrastorik ere ez dut horrenik, jauna.

            HAMLET

Gezurra esaten bezain erraza duk.

Atzamarrekin gobernatu zuloak, putz egin ahoarekin,

eta musika-soinurik ederrena ateratzen hasiko duk.

Ikusi, honako hauek dituk giltzak.

            GILDENSTERN

Ezin diet nik, ordea, inolako doinu harmoniazkorik eragin.

Ez dut hartarako antzerik.

            HAMLET

Hara, bada, nolako gauza ezdeustzat naukaan. Nahi duk

soinua jo nigan; giltzak non ditudan badakik, antza;

barne-barnerainoko notak atera nahi dizkidak;

beherenetik hasi eta gorenerainoko guztiak joarazi;

eta, musikaz beterik egonik, ahots bikainez, txirulatxo hau,

ez dakik hala ere mintzarazten. Arranea, eta uste duk

errazago naizela ni jotzeko, flauta hau baino?

Nahi duan musika-tresnatzat har nazak, hara:

igurtziak igurtzi, ez duk lortuko nigan soinua jotzerik.

 

polonio sartzen da.

 

Jainkoak bedeinka zaitzala.

            POLONIO

Ene jauna, erreginak berorrekin hitz egin nahi luke,

oraintxe bertan.

            HAMLET

Ikusten horrako gamelu itxurako hodei hori?

            POLONIO

Ala meza!, gamelu bat peto-peto.

            HAMLET

Erbinude bat ez ote dirudi?

            POLONIO

Harexena du bizkarra.

            HAMLET

Edo eta balea bat?

            POLONIO

Balea bat bete-betean.

            HAMLET

Orduan berehalaxe joango naiz amarengana.

(bereiz) Neure senetik ateratzen naute.

—Berehalaxe noa.

            POLONIO

Hala esango diot.

 

Badoa polonio.

 

            HAMLET

Aise esaten da «berehalaxe».

—Utz nazazue, lagunok.

 

Badoaz guztiak, hamlet izan ezik.

 

Hona xuxen heldua gauaren sorgin-ordua, noiz hilerriek

ahoak baitituzte zabaltzen, eta infernuak berak mundu hau

bere arnasaz kirasten. Odol beroa edan nezake oraintxe,

eta halako ankerkeriak egin, non eguna ikaran

jarriko bailitzateke so egitean. Et-et-et; segi amagana.

Oi, bihotz, hago heurean. Ez dadila sar

Neron haren arima bular zindo honen barnean.

Izan nadin krudel, ez naturaz besteko.

Mintza nadin sastakai, baina ekintzetara gabe.

Mihia eta arima hipokritak bira horretan:

zernahi ere jalgi dakidan amaren aurka ahotik,

hitzoi arimak ez biezaio eman bere onespenik.

 

 

III.iii

 

klaudio, rosenkrantz eta gildenstern sartzen dira.

 

            KLAUDIO

Ez dut begi onez ikusten;

eta gure segurtasunaren kaltean da

zoramen horri hedabide zabala uztea. Presta zaitezte, beraz.

Ber-bertatik dut zuen xede-agindua apailatuko,

eta Ingalaterrara bidean jarriko da printzea zuekin.

Gure erregetza honek ez dezake onik jasan

haren zoraldietatik aldiro sortzen den bezain

arrisku galgarririk.

            GILDENSTERN

Aurki gaude gerturik.

Zeruaren begiko kezka sagaratua da

berorren maiestatearen eskutik bizi eta elikatzen diren

mila eta milaka sujeten segurtasuna bermatzea.

            ROSENKRANTZ

Bakoitzaren bizi bakar berezia beharturik dago

buru-bihotzen indar eta arma guztiekin

kaltetik begiratzera; baina askoz areago

beraren ongi izatea anitzen biziek euskarri duten

izpirituaren kasuan. Errege-zentzea

ez da bakarraren heriotza,

baizik zirimola batek bezala darama berekin

inguruko guztia. Gurpil eskerga bat da,

mendirik garaienaren gailurrean finkatua,

zeinaren izpi erraldoiei hamar mila atal apurrago

baitaude ahokatu eta atxikirik; hala, hark lur jotzean,

eranskin koxkor, luzagarri pitin bakoitza

atzetik doa ausiabartzan. Ez du erregek bakarrik

sekula ere egin hasperen, ororen intziriz baizik.

            KLAUDIO

Lista zaitezte, otoi, bidaia presatsu horretarako;

ezen girgiluak nahi dizkiogu ezarri

orain oin-askeegi dabilen izugarri horri.

            ROSENKRANTZ eta GILDENSTERN

Lehiatuko gara.

 

Badoaz.

polonio sartzen da.

 

            POLONIO

Jauna, bere amaren gelara da abian.

Tapizen atzean naiz ostenduko, elkarrizketari adi.

Ziur naiz ahakar gorria emango diola.

Eta, berorrek esan duen legez, zuhurki esan ere,

komeni da ama batek baino, izatez baitira

amak partzialak, jende gehiagok entzutea

ezkutuan solasaldia. Ongi izan, ene nagusi.

Berori ohera aurretik joango natzaizu

dakidanaren berri ematera.

            KLAUDIO

Milesker, ene jaun preziatua.

 

Badoa polonio.

 

Oi, ene hobenaren ustela, zerurainoko kirats!

Lehendaniko madarikazioa du, zaharrena, berekin:

anaiaren hilketa. Otoitzik ezin dagit.

Jaidura izanik ere gogoa bezain zorrotz,

ene erru sendoagoak du garaitzen ene asmo sendoa,

eta, bi egitekori loturiko gizona bezala,

pentsatzen geratzen naiz aurrenik nondik hasi,

eta biak egiteke uzten. Eta, esku madarikatu hau

berez den baino lodiago balego ere anaiaren odolez,

ez al da euririk aski zeru eztietan

elurra bezain zuri garbitzeko? Zertarako da errukia,

ez bada hobenari aurrez aurre so egiteko?

Eta zer dago otoitzean, ez bada indar bikoitz hori,

gaizbidera orduko guri hura eragozteko,

edo hartan eroriz gero barkatzeko?

Gora, bada, begi-bihotzok.

Egina egin... baina, oi, zer-nolako otoitza dakidake

baliagarri niri? «Barka ene hilketa satsua»?

Ezin halakorik, oraino neure ondare baititut,

hilketa egiteko zio eta jomuga nituenak:

koroa, neure handinahia eta erregina.

Barkamenik ba ote du batek hobenaren etekina itzuli gabe?

Mundu honetako ustelkeria arruntean,

hobenaren esku urreztatuak justizia dezake aldara;

eta maiz ikusi ohi da gaizkintza-sariak berak

erosten duela legea. Baina ez da hala hor goian.

Hor ez da iruzurrik, hor egintza da ageri

benetako bere izatean, eta beharturik gaude,

geure huts gorrien aurrez aurre jarririk gogor,

haien testigantza ematera. Zer, geratzen da, bada?

Damuak dezakeena saiatu. Eta zer ez dezake?

Baina zer dezake damutzerik ez dagoenean?

Oi ene galduaren latza! Oi bular heriotza lako beltz!

Oi arima likatua, xederatik askatzeko borrokan

katigatuagoa! Lagundu, aingeruak! Ahalegindu.

Makurtu, belaun zurrunok; eta hi,

altzairuzko hari dun bihotz,

jaio berri baten zainen pare leundu.

Agian onera litezke gauzak.

 

Belaunikatzen da.

hamlet sartzen da.

 

            HAMLET

Oraintxe dut aukerako abagunea: errezatzen ari da.

Ekin diezaiodan, bada, bertan.

 

Ezpata ateratzen du.

 

eta hala zerura doake;

eta hala mendekaturik nagoke ni. Ausnartzekoa da kontua.

Doilor batek ene aita hiltzen du; eta horren truke

nik, haren seme bakarrak, doilor horixe dut zerura igortzen.

Oi, aloger eta sari da hori, ez mendeku.

Berak gordinki zuen jo ene aita, ase betean,

haren gaizkintzen loraldian, maiatz mardul jorian;

eta haren kontu-epaia nork daki salbu zeruak?

Baina gure ikuspegi eta irizpideen arabera

astuna du zama. Eta mendekaturik ote nago, hortaz,

bere arima purgatzen ari delarik jorik nik hau,

bidaldi gaitzerako prest eta gertu dagoen honetan? Ez.

Ut, ezpata; xerka ezak tertzio latzagoren bat.

Mozkorrik lo zurrun datzala, edo amorruak harturik,

edo bere oheko atsegin intzestuzkoan,

jokoan biraoka, edo halako egintza

salbazio-arrastorik ere ez dukeen batean...

Orduan ezak orpoz gora bota,

jo dezan zeruaren aurka ostiko,

eta haren arima agi dadin hain infernuzko beltz

nola leizea, nora baitoa. Ama zain daukat oraino.

Sendabide hau, hire gaitzaren, ez duk luzagarri baino.

 

Badoa.

 

            KLAUDIO (altxatuz)

Hitzak airera, pentsamenduak zaizkit lurrean geratzen.

Pentsamendurik gabeko hitza alferrik da zeruratzen.

 

 

III.iv

 

gertrude eta polonio sartzen dira.

 

            POLONIO

Berehala datorke. Ahakar gorria eman biezaio berorrek.

Esan biezaio urrunegi joan dela bere neurrigabekerietan,

eta berorren graziak babestu duela oraino, erdian jarririk,

haserre berotik. Isil nadin bertan.

Otoi, argi eta garbi mintzatu mutilari.

            HAMLET (barruan)

Ama, ama, ama!

            GERTRUDE

Zaude ziur. Ez izan ene kezkarik.

Aldara zaitez; hor dator eta.

 

polonio tapizaren atzean ezkutatzen da.

hamlet sartzen da.

 

            HAMLET

Hona hemen, ama; zer dugu?

            GERTRUDE

Hamlet, gogor iraindu duk heure aita.

            HAMLET

Ama, gogor iraindu duzu neure aita.

            GERTRUDE

Ut, ut, ut; mihi leloz ihardesten duk.

            HAMLET

Et, et, et, mihi gaiztoz itauntzen duzu.

            GERTRUDE

Zer duk horrela, Hamlet?

            HAMLET

Zer dugu orain?

            GERTRUDE

Nor naizen ahantzi duk, ala?

            HAMLET

Gurutze santuagatik, inolaz ere ez.

Erregina zara, zeure senarraren anaiaren emaztea,

baina —ez aizina hala!— neure ama zaitut.

            GERTRUDE

Jarriko dizkiat, bada, aurrean, mintzatzeko gai direnak.

            HAMLET

Ea, ea, jesarri zaitez. Ez zara higituko,

ez zoazke inora nik ispilu bat aurrean jarri arte,

non ikus dezakezun zeure barrurik gordeena.

            GERTRUDE

Zer egin nahi duk? Ez nauk, bada, hil nahiko?

Lagundu, lagundu, ei!

            POLONIO (tapizaren atzetik)

Ene! Lagundu, lagundu, lagundu!

            HAMLET

Hara: arratoi bat? Dukat bat trabes baietz hil.

 

Oldarrean zulatzen du tapiza ezpataz.

 

            POLONIO

Oi, galdu naute.

            GERTRUDE

Oi ene, zer egin duk?

            HAMLET

Alafede, ez dakit... Errege al da?

 

Tapiza altxatzen du.

 

            GERTRUDE

Oi, hau bidegalduaren latz eta gogorra!

            HAMLET

Hain bidegaldu gogorra ia, nola den, ama dultzea,

errege bat hil ondoren haren anaia senar hartzea.

            GERTRUDE

Errege bat hil, diok?

            HAMLET

Bai, andrea, halaxe ene hitzak. —Eta hiri,

gizagaixo sarkin zuhurgabe ergel hori, adio sekulako.

Heure goragokotzat haut hartu. Horra hire fortuna.

Ikusten duk nola ardura gehiegia arrisku datekeen.

—Utzi eskuak bihurritzeari. Zaude egonean hortxe,

eta nik dizut bihurrituko bihotza. Badut-eta asmo,

gai barneragarriz egina baduzu behintzat,

ez badu ohiturak hain gogor brontzeztatu

non guztiz ere gotortu den sentipenen aurka.

            GERTRUDE

Zer egin dut nik hi honela ausartzeko ene aurka

mihia hain zakar dantzatzera?

            HAMLET

Egintza bat, hara,

begiramenaren musu xaloa duena lardasten;

hipokrita agerrarazten bertutea; arrosa kentzen

maitasun hobengabearen bekoki garbitik,

eta pusla bat uzten hantxe; ezkon-zinak bilakarazten

dadolarien juramentuak bezain faltsu. Oi, egintza bat,

ezkon-itunaren gorputzetik duena iraizten

arima bera, erlijio eztia bihurturik

hitzezko lore-joko. Gorri du kolore zeruak aurpegia;

eta, askotariko gaizko mulko trinko hau, berriz,

ilun kopeta, akabuaren egunera abian irudi,

gogo-gaizkiturik datza ekintza horrez.

            GERTRUDE

Ai ene, zer ekintza,

hain trumoi-orro ozenez iragartzen dena?

            HAMLET

So egiozu erretratu honi, eta beste honi,

bi anaiaren antzirudi petoa horra.

Hona nolako grazia ageri zuen begitarte honek:

Hiperionen kiribilak, Jupiterren beraren bekokia,

begiak Marterenak, mehatxu zein agindurako;

Merkurio mezulariarenaren pareko jasa,

zeru-hegiko mendi batean pausatua ageri;

konbinazio eta osaera bat, hain zuzen, non baitirudi

jainko bakoitzak duela bere zigilua ezarri

gizon baten bermea emateko munduari.

Hori zen zure senarra. Begira orain ondorengoari.

Horra hor zure senarra, buruxka harjoa legez

bere anaia osasuntsua izurritzen. Baduzu begirik?

Nola liteke bat, halako pentze ederrean bazkatzeari utzi,

eta padura horretan gizentzera lerra? Eh? Baduzu begirik?

Ezin diozu deitu maitasun; zeren zure adinean

odolaren irakina bezaturik baitago, apala da,

eta zentzuaren meneko; eta zer zentzuk luke

honetatik horretara eramango inor? Zer deabruk zaitu

honela tronparazi, alegia itsumandoka?

Oi lotsa, non da hire gorritzea? Infernuko su alua,

andrandi baten hezurretan matxina ahal bahendi,

gaztaro gartsuarentzat bertutea biz argizaria legez,

eta bere suan bedi urtu. Ez alega lotsarik

odol bero oldartsuak erasoari ekiten dionean,

izotza bera ere berdin gartsu sutzen denez gero

irritsaren sustagarri delarik arrazoia.

            GERTRUDE

Oi Hamlet, ixo.

Barne-barnera itzularazten dizkidak begiak,

eta han ditiat nik ikusten orban hain beltz eta errotuak

ezen ez baitute beren kolorerik galdu nahi.

            HAMLET

Ez, baizik eta bizi

ohe zoldatsu baten ustel-izerdi kiratsean,

lizunkeriaz irakinak, maite-maite eginez

heia satsu baten...

            GERTRUDE

Oi, ixo, ixo.

Sastakaiak bezala belarriratzen zaizkidak hitzok.

Ixo behingoan, Hamlet laztana.

            HAMLET

Hiltzaile doilor higuin bat,

zure aurreko jaunaren aldean

hutsaren hurrengoa, errege-alberdau bat,

inperioren eta agintearen ohoin zirtzila,

apaletik koroa preziatua ebatsi

eta bere sakelaratu duena...

            GERTRUDE

Aski duk, ixo.

            HAMLET

Adabaki eta pildazko errege bat...

 

mamua sartzen da, gau-jantziz.

 

Gorde eta babestu zuen hegalpean, zeruko zaindariok!

—Zer nahi duzu, gizairudi galant hori?

            GERTRUDE

Aiei, burutik dago.

            HAMLET

Ez al zatoz errita egitera zeure seme nagiari, zeinak,

odolaldi beroa huts eginik, geroko gerora baitu uzten

zure agindu larriaren ezinbesteari erantzutea? Esan?

            MAMUA

Ez ahantzi. Agerraldi hau ez duk

hire asmo ia kamustu hori zorrozteko baino.

Baina hara, txundidura duk hire amaz nagusitu.

Egiok, oi, heure buruaz bere arimaren asaldutik babes !

Ahulenengan dik irudimenak bortitzen obratzen.

Hitz egiok, Hamlet.

            HAMLET

Nola zaude, ama?

            GERTRUDE

Aiei, nola zaude zu,

begia baituzu hutsean josten, eta

aire mamigabearekin baitzara solastatzen?

Oldar zoroan dagite zure izpirituek begiotatik so,

eta, soldadu lokartuak alarma deira nola, hala zaizkizu

zeure ile etzanok, berezko bizidun hazkarri gisa,

tanpez zutitu eta tentetzen. Oi seme laztana,

heure gaitzaldi horren su eta garraren gainera

ihintzezta ezak patxada freskoa. Nora duzu so egiten?

            HAMLET

Horrako horrengana, bada! Ikusi

nolako zurbil daukan begitartea.

Itxurarekin kausa horrek aise lituzke bere predikuz

harriak berak ere bigunduko. —Ez egin nigana so,

ez dezazun errukizko ekintza horrekin aldaraz

ene burubide zorrotza. Orduan ene eginbeharrak

duke benetako kolorea falta: malkoak odolaren ordez.

            GERTRUDE

Nori esaten diozu hori?

            HAMLET

Ez duzu deus ikusten hor?

            GERTRUDE

Deus ere ez; den guztia ikusiagatik.

            HAMLET

Entzun ere, ez duzu deus entzun?

            GERTRUDE

Ez, geure jarduna besterik.

            HAMLET

So egizu, baina. Horra nola doan ostentzera.

Ene aita, bizirik zegoeneko jantziz!

Horra nola ari den oraintxe irteten atetik.

 

Badoa mamua.

 

            GERTRUDE

Zure garunak sortua da guztia.

Zale duzu guztiz eldarnioa

halako agerkari mamigabeak irudikarazten.

            HAMLET

Eldarnioa?

Ene pultsuak, zurearen pare, bere konpas doiari eusten dio,

eta araberako soinu osasuntsua dagi. Ez zaio eromenari zor

ene jarduna. Froga nazazu, eta ostera ere dut kontua

hitzez hitz errepikatuko, eromen txolinak

ohi duenaz bestera. Ama, graziaren izenean,

ez halako ukenduz gain-zuritu zeure arima,

alegia ez dela zure makurra, ene eromena baizik, mintzo.

Horrek ez duke gune zauritsua azaletik estaliko baino,

ustelkeria gaitzak duelarik, barneraino zulatuz,

ezkutuan zauria gaizkoatzen. Aitor egiozu zeruari;

damu izan iragan dena; eragotzi datorkeena;

eta ez zabaldu simaurra belar gaiztoen gainean,

gaitzago haz daitezen. Barka iezadazu bertute-gaztigu hau,

zeren, gantzukeria potoloa nagusi den garaiotan,

bertuteak bizioari baitio barkamena eskatu behar,

hots, makurtu eta otoiztu, arren on egiten utz diezaion.

            GERTRUDE

Oi Hamlet, erdi bi egin didazu bihotza.

            HAMLET

Bota, bada, parterik txarrena,

eta puruago bizi beste erdiarekin.

Gau on: baina ez zaitez joan ene osabaren ohera.

Itxuretan erakutsi falta dukezun bertutea.

Uko egin gaueon;

eta horrek erosotu samartuko dizu

hurrengo abstinentzia. Ostera ere, gau on:

zeure benedikazioa irabaztera lehia zaitezenean,

nik zurea eskatuko dizut. Honakoxe jaunarengatik,

damu dut bihotzetik. Baina zeruek nahi izan dute,

ni zigorturik beronekin, eta berau enekin,

beren azote eta borrero agitzea ni.

Ene kargu, bada: zintzo erantzungo diot

berarekiko heriotza-zorrari. Gau on, bada, berriro.

Gizalegeak nau ni behartzen krudeltasun honetara.

Makur hasiak makurragora horra emana bultzada.

            GERTRUDE

Zer egingo dut nik?

            HAMLET

Ez, inola ere, egiteko diotsudan hauxe:

utzi errege puztuak zaitzan ostera ohera tenta,

masailan ximikoz balaka, sagutxo deitu,

eta, pare bat musu kerutsuren truke, edo

zure lepoa haztatuz bere atzamar madarikatuez,

atera diezazula argitara kontu guztia,

alegia funtsean ez nagoela eromenak joa,

eroarena egiten ari baino. Egoki zenuke hari jakinaraztea;

Izan ere, halako erregina eder, zintzo, zuhur beteak

nolatan lioke apo bati, saguzar, mitxitxo bati,

halako kontu preziaturik gordeko? Nolatan halakorik?

Ez, ez: zentzuari eta isilpekotasunari jaramon egiteke,

ireki ezazu, ireki, etxe gaineko kaiola,

jaregin txoriei hegan, eta, harako tximinoak bezala,

aproba egite aldera, zaitez kaiolara lerra,

eta trenka lepoa handik jauzi eginik beheraino.

            GERTRUDE

Hago ziur, hitzak arnasaz eginak badira,

eta arnasa biziz, ez dudala nik bizirik

esan didaana arnasteko.

            HAMLET

Ingalaterrara behar dut. Badakizu?

            GERTRUDE

Ene, ahantzia nintzen. Hala ebatzirik dago.

            HAMLET

Abian joanaraziko nau gizon honek.

Aldameneko gelara garraia dezadan hestezakua.

Gau on bihotzetik, ama. Kontseilari hau

isil-isila, sekretu eta serioa duzu oraintxe,

bizitan halako hitzontzi txoro berritsua izana.

Erdu, lagun, dagigun behingoan zurekikoa.

Gau on, ama.

 

Badoa, polonio herrestan eramanez.

 

 

 

© William Shakespeare

© itzulpenarena: Juan Garzia Garmendia

 

 

"William Shakespeare / Hamlet" orrialde nagusia