Bertsolari guduak (1935-1936)
Joseba Zubimendi

Euskaltzaleak, 1936

 

 

BERTSOLARI GUDUAK

1935-1936

 

DONOSTI-KO EUSKO GAZTEDIA

LAGUNTZALLE

 

EUSKALTZALEAK

DONOSTIA - 1936

 


 

BERTSOLARI GUDUAK

1935-1936-gn

ILBELTZEKO 20 ETA 19-an

OSPATUAK

 

GUDUKO BERTSOAK

EUSKO GAZTEDIKOAK YASOAK

 

ZUBIMENDI-dar YOSEBA
IDAZLE

 

AITZOL-dar Y-ren
ITZAURREA

 

ARGIRATZAILLE

EUSKALTZALEAK

 

Bertsolari guduak (1935-1936)
Joseba Zubimendi

Euskaltzaleak, 1936