Literatur Emailuak
Susa literatura argitaletxea

 


Juan Ramon Jimenez

 

1956ko urrian eman zioten Nobel saria Juan Ramon Jimenez idazleari, orain dela 50 urte. Huelvako Moguerren jaioa 1881ean, Espainiako poesigintzaren gailurretako bat da XX. mendean, mende horren hasieran izan ziren literatur mugimendu eta "belaunaldietatik" at jardunagatik ere. Espainian bizi izandakoa 36ko gerrara arte, gerrarekin erbesteratu egin zen eta hainbat tokitan ibili, eta azkenean Puerto Ricon gelditu. 1958ko maiatzaren 29an hil zen.

Literatur aldizkarietan egin dute habia Moguerko poetaren poemek, euskaraz. Gabriel Arestik euskaratu zuen Ezer ez eta Euzko-Gogoa aldizkarian argitaratu 1955ean. Eta Egan-eko 1956ko azken zenbakian Lurrin huts poema, Nemesio Etxanizek euskaraz jarria. 1961ean, berriz, Olerti-n kaleratu zuen Juan San Martinek Zeuk nahi duzuna poema.

Geroztik, Luis Mari Muxika izan da Juan Ramon Jimenezen poemak euskaratzen gehien jardun duena. 19 poema euskaratu eta argitaratu ditu Arnas eta Olerti aldizkarietan, 1961 eta 1962an. Sabin Muniategik, azkenik, 1966an plazaratu zuen Juan Ramon Jimenezen poema bat, Olerti aldizkarian.

Bere poemak euskaratzeaz gain, poetari Nobel saria dela eta bere heriotzan eskainitako poemak ere idatzi zituzten Juan San Martinek, Nikolas Altzolak eta Eusebio Erkiagak

 


 

Ezer ez

(Sonetu spiritualetarik)

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Gabriel Aresti

 

Neronen pensamenduaren dorrea

zure ukaldiari iminten zako;

odolezta-bihotzak, hartarat igo,

begira du itsaso purprez asea.

Eginen dut gerizan oilaritea,

haizeari lira draukot ebatsiko,

erraietan dut iatea bilhatuko...

Baina, ezpaliz! helas! ezer bakea?

Ezer ez, bai, deus ezpaliz: uretara

bihotza eror baledi, eta honela

munduan gaztelu hutstu hotz bat lizen.

Zeren zu gizon-udaberria zara,

ura, lurra, sua, haizea bezela...

eta eznaiz ni nire pensua baizen!

 

                        Euzko Gogoa, 1-2, 1955eko urtarril-otsaila

 


 

Lurrin uts

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Nemesio Etxaniz

 

I

 

Lore batzuen lurrin-utsa...

Eguzki epel-gorritan

negarrez dago baratzea,

ta etxea intzirika.

 

Ire usaia diten loreak;

gorrixka-zurbil kaxkariñak,

ire gorputz loratuaren

itzal-larrosa-idurira.

 

Larros illa, gaur betillun,

atzo alai, emengoa

etzanean otza, eguzkiak

urrez zekarrenean maite-loa!

Atzo..., ire soin-larrosa unan,

nere ta lore, seda zuriz

jantzia etxe betean...

Gero...

Jaungoiko maitea!

lore batzuen lurrin-utsa...!

nerekin dedan lurrin au

ire usai izanik, i ez aizena,

mutu, goibel, illun dena...

 

Ai, emakume joanak

darion lore-lurriña,

utsik gelditzen danean

etxe, baratze ta anima!

 

 

II

 

Oial gorri-zurixkak algara zerioten

nakar-beso aietan. Maitale ero, aizeak

jolas zegian aren estalkitxo urdiñaz;

eraztunetan suzko euzki bat dirdaitzen zan

 

Artan, albazkatzean, aizeak mugatu zun

aren bularren obo utsal goxabera

—ikurrin zuri arek zuan makil bikaña—;

aren begien lore ederrak begira neuzkan.

  Ta ondartza bustian, bion gogapenen

korapillo eztia nabarmentzen bezela,

nere urrats aundien lorratz ozen-pixuak,

aren txiki-ixillekin nasten ziran tarteka

 

 

III

 

Aur aingeruen jantzian

agertu zan aurrenengo;

ta, aurra lez, maite izan nuan.

 

Gero, iñundiko soñekoz

jazten asi zan; eta nik

begira nion gorrotoz.

 

Erregin parpalla arro

egin zan. Nere sumiña

ta biotzeko amorro!

 

Baña erazten asi zan;

ta nik par-irri negion.

 

Lengo aingeru-jantzian

gelditu zan; ta uste osoz

ezarri nion begia.

 

Erantzi zun estalkia;

ta agertu zan soil-gorririk...

Ai, nere bizi-griña, olerki-uts

erantzia, betiko neria!

 

 

IV

 

Oi, oroipen ezkutuak,

oroitza-baratzetatik

kanpora geltituak!

 

Gabaz, bat-batean, bizi

ernetzen diran loreak,

basamortuko landare-gisa,

ego-aldeko izarraren eran.

—aztutze otzak, duan

griñarik nagusiena—

bizitza-atal goxoenak,

ia oartu gabe

zoaztenak!

 

Elkor

oi-diran bideak;

mirariz, beingoan,

udaberri biurtutako

oroitza-zelai aztuak!

 

                        Egan, 1956 5/6, irail-abendua, 186-188. orr.

 


 

Zeuk nahi duzuna

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Juan San Martin Otsalar

 

Zeuk nahi duzuna, Jauna;

izan bedi Zeuk nahi duzuna.

Nahi baduzu, arrosa artean,

bizitzaren argi-disdirak

iturburuetaruntz irriz,

izan bedi Zeuk nahi duzuna.

Nahi baduzu, kardo artean,

betiko gauaren hondogabetasun

itzaletaruntz odolez,

izan bedi Zeuk nahi duzuna.

Eskerrak begiratu nezan nahi baduzu,

eskerrak itsutu nahi banazu;

eskerrak guziagatik ta ez ezergatik;

izan bedi Zeuk nahi duzuna.

Zeuk nahi duzuna, Jauna;

izan bedi Zeuk nahi duzuna.

 

                        Euzko Gogoa, 1959ko martxo-apirila

                        Olerti, 1961eko urtarril-martxoa

 


 

Ekaitza...

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Ekaitz-zerua, astun ta burrunbatsu,

printzatu da sarkaldean.

 

Argi mingots ta galdu antzeko

laban zorrotz batek,

dirdira zoro, hori t'arrigarri batez

apaintzen du aldi bildurgarria.

 

Argiak, zauritua, deadar bat

bailitza hazitzen da.

Urre-karmina da harkaitz altuen ertza;

udontziak su dira,

ta olatubeltz, zoro-bizien barna,

sugar more bat doa...

 

Haserre, sakon ta oinazetua

haizeak egun eroaren argiari

kontra daragio...

ta sarkalde atzean, alegori harro batek

eguzki paltso ta urreztuak

oraindik argi dagi...

 

                        Arnas, 5. zkia, 1961eko apirila

 


 

Neguaren ikuskizuna

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Nun izkutatu dira,

egun zuri-beltz honen koloreak?

Belardia beltz; ura grix;

zeru lurrak zuri-beltz motelean...

ta uri minberatiak

erromantiku kolore zahar baten galduak...

    Bidean dijoana beltz;

loretegian azkona bezin arin dijoan

txori bildurtia, beltz...

    Ixilla bera beltz ta ajatua...

    Arratsa makurtzen. Zeruak

ez du gozorik.

Sarkaldean ia itzali itxura duan

horitasun argi, exkax bat... Urrutian,

burni legorrezko zelaia...

    Gaua beltz dator,

hileta antzera;

otzik dana, izarrik gabe,

zuri-beltz

egun zuri-beltzaren irudira...

                        Olerti, 1961eko uztail-iraila

 


Udazkenaren ikuskizuna

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Jazmiña urre-berdexka,

sarkaldea, orde, zahar;

ur urreztuan etzanik dauden

hostoak, ori-beztuta... Urre-eguzkiz

betea bihotz ez-ezaguna;

urrez zozo beltza;

Diana etenaren begi itxu

ta bere emearen tristura garbia,

urrez beteak ere.

    Arratsa, pitxi eran

kixkaldua dago.

    Haragiaren joan zabarra

ta ametsen jira txoroak,

danak, errege-urrez beteak...

 

                        Olerti, 1961eko uztail-iraila

 


Zein alaia...

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Zein alai udaberrian

negu-haragiaren

jantzi eraztea,

arros-adiskidetasun

galdu batean bihurturik...

Dana aragi kuttun berriro!

    Orain, udazkenean,

zein xamurra

udara gogoaren

haragi eraztea,

orri igar-gogotsuak

adiskidetzaz hartuaz...!

 

                        Olerti, 1961eko uztail-iraila


Udazken

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Eguzki jira-bira argietan

berpizten, argitzen

ari da nere bizi hila.

    —Zein usain tristuratia!—

    Ta zutitzen da

—a!, zein gozoro ikusten naizen!—

urrezko jira-biraetan,

hosto hori, geldien artean

(nere bizi hila )

samiñezko gar

bukagabe antzera...

 

                        Olerti, 1961eko uztail-iraila

 


Udazken oria

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Apirila, —lore horiz

asea dana—, ba-zetorren...

Erreka hori,

hesia, muñoa hori,

umeen kanposantua

ta maiten baratza hori...

    Eguzkiak bere argi eroriaz,

nun-nahi hori-igurtzia zuen...

A! Urre-lilien artean

ur mehe, urreztua;

a! tximeleta horiak

arros horien artean!

    Lore-sorta oria

arboletan goora; egunak ere,

urrezko bizi-ernetze hartan,

urrez usaindutako

apaintasuna zuen...

    Ta... hildakoen hezur artean...

Jainkoaren esku horiak zabalik...

 

                        Olerti, 1961eko uztail-iraila

 


 

Ilargi bakartia

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Ixildu zen turuta zorrotza,

ta ilargia tristurati dago.

Laino-mordo mardulak

bultzaka egun-senti berrian...

Zaunka zakur bat,

ta dan guzia,

ezerrezaren amiltegian itotzen.

Ilargiak kanpusantu

zaharren bat urreztuko du.

 

Gero... txorru (txori) bat

ilargiarekin dorre zahar baten gañian...

Iturri bakartian, ilargia negarrez.

Ta itxaso bakarra ilargi-bete azpian.

 

                        Olerti, 1961eko uztail-iraila

 


Iturri

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Iturri aitu ta zahartua,

orain harri bat etzera baizik!

A! Aspaldiko zilar abots ura...

a! iturri garden ta gozoa!

 

Txorrua alperrik

dator zure ahora...

Huntza zintzilika zugandik,

arrebatxo bihurri erara...

 

Ur-jauregi ajolakabetua,

ahitu ziñan nere biziaren antzera

zure leloa ixiltzearren.

Baina..., —gogapenean kantari dagon

urre-ura irudira—,

arratseko eguzki-ametsetan

dagoz zure azken arnasak!

 

                        Olerti, 1961eko uztail-iraila

 


 

Lanbroa

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Itxas-haizea. Trena gelditu da.

Gelditoki bustiberrian,

arros zoragarri antzera gooraño arratsaldea...

Sarkalde horiaren lanbro gartsuan,

tristurazko kristalitxura lotiak idikitzen dira.

    Lekua liriku, erromantiku amesgabea degu;

iñoiz entzun gabeko kanpaiak gozatzen dute aldia...

Ume kaskagor bezela, bihotzak gelditu nahi,

naiz joan beharrean izan.

    Baina, trena gor, badoa...

Ta, aldizka etxe, loretegi,

itzal zorrotzezko ibai berdeen

ondoan gelditzen da.

    Azkenik, bat-batean, bidea bihurtzean

urre ta pitxizko dorreak igotzen dira

ametsak bai'liran...

 

                        Olerti, 1961eko uztail-iraila

 


 

Gipuzkoa

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Bagoiaren sapaiak argi-izpi bat dauka,

      —nungoa?—

ta (leihoko) kristal lurrindu ta galduak

negar darite...

kanpoan, joan-etorri dabiltzan

argi-itxura artean,

mendi ta itzalak burrukan.

    —Egunabarrean, lanbrotan erritxoak;

keeazko belardietan halako amets galdu bat;

ta harkaitz, —ikaragarriak?—, gainean ditugu

izugarri, orduaren unean tontorrak itzalduta.

    Trena ez da gelditzen... Argitutako

kristalen atzean,

—xirimiri melankoliar ta nekatiaren zehar—

andra lotsati, txoratil ta erdi-erantzi

batek agur dagigu.

Agur! Ta... xirimiria bere hizketa aspergarrian.

 

                        Olerti, 1961eko uztail-iraila

 


Udazken

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Laino-mordo alegoriar ta eder batek

—zuri ta grixaz ertzetua—

ilunabar geldiaren asperra

apaintzen du arrats itxian.

 

Eguzki gogorraren

argi berdin minberatian,

—umeen sentimentu hausian—

zugatz motel ta argal baten

azken hosto horiak

zutitzen dira...

 

Txorabiozko egun hauen oroipena

—saminezko usai garbia—

erne da, beltz ta argizko nahasketan.

 

Betira bihurturik

begi haundiak; ezpainak erdi-zabal,

ta bekoki ximel ta minberatia

eskuen guritasunean pentsatzen...

 

                        Olerti, 1961eko uztail-iraila

 


 

Udazken-eresia

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Urrezko bidean doaz zozoak... Nora?

Urrezko bidean doaz arrosak... Nora?

Urrezko bidean noa... Nora,

udazken? Noruntz, txoriño ta loreak?

 

                        Olerti, 1961eko uztail-iraila

 


 

Errimiña

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Itxasoa baratzetik;

baratza itxasotik?

    Joan kantari ibiltariarekin;

urrutitik entzun kantari?

    Eresi gozo-mingotsa.

Eguzki izpitxo bat,

ta loretegi ixurleak

argi ta maitasuna d'ixuri.

Eguzki izpitxo bat,

ta nere begi negartiek

argi ta maitasuna urtuko dute!

                        Olerti, 1961eko urri-abendua

 


 

Arboletan

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Arboletan ez da hostorik

eguzki bakarra baizik

—Saminezko urre hotsez

zegon arbolatxoa!—

Etsi du arbolak

bere heriotz lasaiera

 

Zoriontsu bihurtu dute

haren urrea

minberatasunezko

bi hilabeteak!

 

                        Arnas, 6. zkia., 1961eko azaroa

 


 

Hegohaizearen...

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Hegoahaizearen kulunka legunez,

urrilak urre-gorrizko hostoak

zabaltzen ditu.

 

Hauen erortze garbian,

gogoak hega dagi

buka-ezinera.

 

Nolako pake agurgarria

guzien urrutitasun hontan!

Loreak bota dituzu

belardi apain;

Zure kristalez,

haize harroa bustitzen degu:

ur —ia hoztua—!

 

Urrezko zorabio!

Gorputza anima bihurtuz,

muinoko belarrean etzanik

guritzen dan, presondegi

garbia...!

Edertasun-erortze batean,

bizia erazten da,

ta goiztar egizko zoratasunez

argitzen...

 

                        Arnas, 6. zkia., 1961eko azaroa

 


 

Udaberri eresia...

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Urdinka ta arros-antx,

menderatu du arratsak

urre urdiñezko eguna. Arratsak

gizona menderatu duen

andereñoa dirudi, beraz. Gaztetasun!

Bere txorabio —bere izkilu!—

itxas-aize, irripar ta guritasuna dira.

Andereño ta arratsa

more-gorri bihurtu dira,

ta bera— itxas zabalean murgildu.

Moteltasuna, kuttuntasuna, gozotasuna

eguzkiaren aurka!

Ta arratsak, andereñoak harkaitzaren

bizkar erantzia makurtzen dute.

Maitasun!

 

                        Olerti, 1962ko uztail-abendua

 


 

Negu-eresia...

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Kantari-kantari.

Nun daude kantari

txoriño kantariak?

Euri da. Adarrak

hosto berririk gabe

oraindik. Kantari, kantari,

txoriñoak. Nun daude kantari

txoriño kantariak?

Ez daukat txoririk kaiolan.

Ez dago saltzen dituzten umerik. Kantari.

Ibarra urruti dago. Hutsa...

Ez dakit nun dauden kantari

txoriak —kantari-kantari—,

txoriño kantariak.

 

                        Olerti, 1962ko uztail-abendua

 


 

Gau-eresia...

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Han doa arrosaren

usaia!

    Eutsi ustegabean!

    Han doa illargiaren

argia!

    Eutsi zure betetasunean!

    Han doa errekaren

eresia!

    Eutsi zure askatasunean!

                        Olerti, 1962ko uztail-abendua

 


 

Moger

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Luis Mari Mujika

 

Ilunabarrean laino-mordo lodiak

itotzen dute herria.

Argi-parolak tristurati daude ta loti,

ilargi horia han doa ur ta haize-burrunda artean.

    Landa bustiaren usaia dator.

Dorre zahar baten atzean,

argi berdexka bat agertzen...

Zazpietako kotxea doa... Ta zakurrak zaunka...

 

                        Olerti, 1962ko uztail-abendua

 


 

Udabarri

 

                                Juan Ramon Jimenez

                                euskaratzailea: Sabin Muniategi

 

Bai, zer ardura niri ezer

gogo-soina nerekin izanen!

Lehena? Erori bedi!

Oraina? Igaro zan, bai!

Etorkizuna?

Inork ez dit ezer kendu; inori

ez diot ezer eman, ez diot emango

gogo-soina nerekin izanen.

Galduta? Hegoai!

Gordeta? Eztago kutxarik!

Nahi?

Zer ardura niri ezer

gogo-soina nerekin izanen!

                        Olerti, 1966ko urtarril-ekaina

 


 

Platero bizi duk!

 

                                Otsalar

                Juan Ramón Jimenez,

                atsegingarri zaidan olerkari bikañari,

                Nobel sariaren omenez.

 

Platero dizi duk!

neuk ikusi nian

lo-zorroan zegoela

Josefateko zelaian

Platero bizi duk!

lili margotsu artean;

txori ta ingumak

jostari ditularik inguruan.

        Lasaitu zelaiak!

        Poztu bideak!

        Baretu gizonak!

        Kantatu aurrak!!

        Platero bizi duk!

«Txiki, illetsu, leguna dan

Platero» maitea,

neuk ikusi nian

Moguer'ko zerutik jetxia.

Bere argizkundea diagu barnean.

Platero ezilkorra duk

bizien ariman.

        Argitu izarrak!

        Abestu errekak!

        Alaitu atso-aurrak!

        Ospatu aurrak!!

        Platero bizi duk!

Gizadiaren biotzetan

barrendua dan gauzik

il ezin litekena ez al ekian?

Ago Platero, ago gurekin;

ludiko maitasunik eztitsuenak dituk igan

eta biziko aiz egundoko

mundua mundu dan artean.

 

                        Euzko Gogoa, 1957ko martxo-apirila

 


 

Gorriz, suz-margoldurik

 

                                Oxiñondo'ko Txoria

 

                        (Juan R. Jiménez'en opaz )

 

Gorriz, suz-margoldurik

agertu da eguzkiya.

          Ioan da

          gaua;

          itzali

          illargia.

Suz margoldurik

egunsentiya.

          Erriko

          elixan

          asi da

          Goi-Meza.

Tilin-tilin,

kanpai txikiya.

Kirrin-kirriiiñ

mendi'ñ gurdiya.

          Etxe bateko lotokian

          amathu du

          ludi ontako bizitza

          iru urteko

          Gotzon

          aingeru txikiyak.

          Eguzkiz argitu

          dira

          mendi ta ibarrak.

          Il-etxedun

          baserrian,

          amaren

          negarrak.

          Kanpantorrian

          tilin-talan

          kanpaiak.

          Mendian

          kirrin-kirriiiñ

          gurdiyak.

          Zerua,

          garbi.

          Ibarrak,

          argi.

          Talan-tilin,

          Kirrin-karraañ

          Gotzon aingerua Zerurantz.

 


 

Juan Ramon Jimenez'i Agur

 

                                Eusebio Erkiaga

 

Animan zeneraman zuk

ederraren uki gozo;

animan zeneraman zuk

olerkia, goir, ezo.

 

Zure izquntza barrutian

utsaren aundi ta sakon!

Andalucia-ko lurrak

zeure miñez, ezin egon.

 

Ango zeru, lur, zelaiak

ango belar ta ango lore;

amgo aizearen doiñu,

eguzki ta kolore...

 

Loreil baten azkenean

aidean egal-dardara.

Gogoa urriñez beterik,

Juan ramon, suntsitu zara!

 

Bearrik, urbil dantzugu

zure esanen oiartzuna,.

beiñere idortuko ez dan

poesi-edertasuna.

 

Nik ere badut intziri,

—euskelduna naizen arren—,

zure lerroetan baitut

leraz xurgatu olermen.

 

Animan zeneraman zuk

ederrak duen usaiña.

Biotzean gordeko dut

eman didazu eskaiña.

 

                        Bilbon, 1958ko loraillan.

 

                        Egan, 1958ko abendua

 www.susa-literatura.eus