DONOSTIA

 

                I

Bortüz heñbat satisfatürik itxasoz menguatia

Xibero lo etan ützirik bürütü dit juraitia

Hendaia eta Iruñen gaintik ikhustera Donostia

Ta ber denboran besarkatzera hanko anaie maitiak

Ilüsitürik hantik horra niz haiñ beita xarmagarria

 

                II

Larrazkeneko egün eder bat bazter güzik koloretan

Itxasua bake handian bere zilharezko arropan

Barka xuri eijer aldia bat hurrin goxoki jünpakan

Ni haier soz amets batetan gogua phentsamentükan

Posible deia badiren martirak lekhü maithagarri hortan

 

                III

Bastiza ezinago ederrez handitzez dua herria

Aize gaixtuer bühürtzeko fierrik baditü mendiak

Baten kaskuan amiragarri Birjina Dona Maria

Haren onduan leihora eder bat mundian pare gabia

Zer balio dü edertarzünak ez bada libertatia

 

                IV

Arrüetan mündü ozte bat nahas zahar eta gazte

Poliza gizun ulhün saldo bat Eskualdün garbien arte

Kafeterietan edari franko bena ez khantorik bate

Bazterrak irus üdüri ziren bena zü hor bardin trixte

Zure egiazko istarzüna O Donostia nuiz date?

 

                V

Urthiak zalhe baduatza, laster jinen da berria

Zuiñek ekharriko beteikü arauz Donostiar maitiak

Bakian esperantxarekin osagarri, pazentzia

Aski berthute begiratzeko argi Eskualdün fedia

Anaie gira eta izanen berriz arte Donostia

 

                        Eginik dila hiru-laur urthe.

                        Etxahun, Donostian Xiberotar

                        dantzari saldo baten txirularia zen.

 

 

 

© Etxahun-Iruri

 

 

"Etxahun-Iruri: Khantan" orrialde nagusia