HAURKA PHENUSA

 

                I

Agorriko egün bero bat Afrika beltzin bezala

«Orhico-Txoriak» erreus dirade dizka hau ezin antola

Batek die flakatürik bihotza bestek aldiz xaramela

Bortxatü gira aithortzera atzo ezteliar ginela

 

                II

Orhiko-Txorien familian biga zaizkü espusatü

Eta beren khantari lagünak ezteliar khümitatü

Jan eta edan dügü ausarki dantzatü eta khantatü

Khorpitzak phorrokixe dütügü bena nula libertitü

 

                III

Gaizo Jean-Pierra atzo hi hintzan khantari ororen izarra

Egün aldiz hortxek mütütürik kasik begian nigarra

Ahatze hina bagüniala atsülütoki beharra

Hobe zükian galdü ükhen bahü botzaren phartez bizarra

 

                IV

Behazaliak ez da ez aisa bethi perfeit izatia

Xiberotarren paperetan da bai txori bürükeria

Hartakoz galdegiten deiziegü giren bezala hun harrzia

Aitzinaxago bizi ditian gure «Orhiko-Txoriak»

 

 

 

© Etxahun-Iruri

 

 

"Etxahun-Iruri: Khantan" orrialde nagusia