PHASTUALA BARKOXEN

 

                I

Zazpi probintzietako irusena

Hanitx jenten ümen da Xiberua

Dügülatko bethitik bake handiena

Eta bortüko aide sanua

Uda bethin itzalik goxuena

Negian aldiz aize hegua

Gure ganat bijitaz jiten dena

Izaten dü batzarri berua

Zü beitzire lilirik eijerrena

Agur Agur Barkoxe gaixua

 

                II

Egiaz barreat da gure herria

Eztügü oroek algar ezagützen

Bena denak besta handi bat denian

Kharrikazale gira jüntatzen

Eta ikhus zintzakie ordian

Bazter güziak nula harrotzen

Gure dantzari eta pelotariak

Ezinago ederki jokhatzen

Mündü handi bat jiten da ordian

Arrotza laket beita Barkoxen

 

                III

Orai bortxatü girade aithortzera

Bazela egün mündü bat Barkoxen

Zahar gazte oro bardin alagera

Denak dütügü erre mestiatzen

Orok batin egin dügü lan ederra

Izar handi bat da arraphizten

Eztezagüla ez ützi itzaltzera

Hortaz gazter gira gomendatzen

Ützül gitian üsü Barkoxera

Berriz arte deiziegü erraiten

 

                        Khantatürik lehentze:

                        «Etxahun Barkoxe» phastualian 1974 urthian.

 

 

 

© Etxahun-Iruri

 

 

"Etxahun-Iruri: Khantan" orrialde nagusia