EZ DA ESKIULA KASKOIÑA

 

                I

Nurk erran othe zian

«Gaskoiñ da ESKIULA

Gaztek ukhatü diela

Zaharren odola?»

Ez! Eskuara bizi da

Han bethi bezala

Eta orok laidatzen

Eskualdün arbola

Botzik girade ESKIULA

Egon beitzira fidela

Eman bethi hola hola

 

                Errepika

Gure tradizionetan

Pastoal eta dantzetan

Ikhusi zitzegün

Bethi gure lagün

Xiberuko mügetan

Bandera eskietan

Bihar nula egün

Bethikoz Eskualdün

 

                II

Xiberuko plazetan

Seküla geroztik

Aktür hunik izan da

Jinik Eskiulatik

Nurk ez dütü aiphatzen

Legis et'Oskabi

Uthürritto anaiak

Barrake haiekin

Gaztik badira ondotik

Dabiltzanak ber bidetik

Bota aitzina gogotik

 

                III

Kunpañiari orori

Zahar eta gazter

Eskiulak dereizie

Gogotik mila esker

Egin dereiküzie

Egün hanitx plaser

Gurekilan juntatüz

Usaintxa zaharra

MATALAZ zena bezala

Maitha bethi xiberua

Et' Eskual herri güzia

 

                        Eginik «Matalaz» Phastualarentako Eskiulan.

 

 

 

© Etxahun-Iruri

 

 

"Etxahun-Iruri: Khantan" orrialde nagusia