LAGÜNT ETA MAITHA

 

                I

Biarnon Eskualdünak bizi ginen

Beste mündü hanitx bezala

Bekhan elgar ikhusiz bai eta

Ez elgarganatzen seküla

Amak txoriño bat igorri dü

Bi hegalak zabal zabala

Erregen jauregin phausatü da

Beha zazie xaramela

 

                Errepika

Jeiki jeik' Pau-eko Eskualdünak

Zohardik ederrena beita

Batarzün berri bat badüzie

Ziren lagüntzaren goraita

Oro hari arrima zitaie

Haren amodio perfeita

Zirentako beita

Eskualdünek haita

Bethikoz: «Lagünt eta maitha»

 

                II

Dei sühar xarmant hori entzünik

Salduan gira bibilkatü

Eta elgar ezatügüz geroz

Aldika gük errepikatü

Gidari unestak badütügü

Denak lanari gogoz lothü

Alagrantzian bizi girade

Dantzarik khantarik batügü

 

                III

Sor lekhia kasik ageri da

Hortxek dügü bi ürhatsetan

Hura orhitürik hemen gira

Eskualdün aurhidik herrokan

«Ama» abandonatürik beita

Bere orhidüra zaharretan

Gük süstengatüren dügü bethi

Gure egin ahal orotan

Pau-eko batarsünaren xaramela

 

 

 

© Etxahun-Iruri

 

 

"Etxahun-Iruri: Khantan" orrialde nagusia