SOLDADO DENBORAN

 

                I

Zunbait bertsu berrien hasten niz khantatzen

Düdarik gabe ez beita gezürrik izanen

Amorekatik eta denek jakin dezen

Soldaduek nulaz dugün denbora baliatzen

 

                II

Kasernako bizia zer izate ederra

Lan gütien egiteko hanixko afera

Manhatzeko badügü gradatüz leherra

Beldurrez ez dezagun egin lan sobera

 

                III

Goiz huntan nintzalarik ohian phausüki

Amets eijer batetan Eskual-Herriari

Ordre bat ükhen dizüt behar niala jeiki

Kartiereko korbealat dejaik berantegi

 

                IV

Bethi berrak ginenez hasi murmuzikan

Ez date sarriegi klasa jin denian

Brigadierak diote ez othoi sar phenan

Denak Eskualdün gira egünko ekipan

 

                V

Hitz horik entzünik gira süsmetitzen

Eta batx batxa hasten tresnen bibilkatzen

Bi erhatz zankho mutzak besterik ez beitzen

Manera hunez dügü lan baliusa abiatzen

 

                VI

Karriola bat badügü laur errotetako

Bekhatüxe bezala ofizio hortako

Bi zaldi ez beitira ez ambalatüko

Hen adina so eginik beita pharkatzeko

 

                VII

Itzüli bat eginez karriola kargatü

Jaunak beharko dügü bigen artian hüstü

Dürrüti nahi bahiz lanaz esküsatü

Jin ordüko behar duk pinta gomendatü

 

                VIII

Goxoki plantatürik karriola gañian

Batx batxa sarthü gira Bègles-ko kharrikan

Nexka gazte saldo bat irrikaz onduan

Arauz izan behar gira planta ederrian

 

                IX

Barnetxe gaizua dago eni kheñüz ari

Behazak «Xübero» nexka pollit horik

Trüka nezake gaurko sala polizari

Gaur baten pasatzia horietarik bateki

 

                X

Debrü gizun zirzilla zer leite hitarik

Zehe bat zorro eta gehiago iphurdi

Nahi dena fidatü hire itxurrari

Ez liok sinhets zuiñen hizan andrekari

 

                XI

Lana akaba eta nun dago Dürrüti

Kantinala juranik debriak hartürik

Adjudant alü batek auher atzamanik

Bost sei egün kuntsiña batüzke segürik

 

                XII

Etxebest kosinera erri bat hortzetan

Gure gana heltü da bi lapin kholkuan

Zer debrü ari zizte hor phentsamentükan

Afaltü behar gira oro algarrekilan

 

                XIII

Arno pinta bederaz lapina arrosatü

Jaunak beharko dügü besterik phentsatü

Bigik-biga mus-ian eta beharko dû

Bi pinta arno xuri galtzalik phakatü

 

                XIV

Zunbat phartida eginez zunbat pinta edan

Denak hasten girade khantan eta dantzan

Mutxikuk eman dütügü xiberoko mudan

O! zer phüntü goxuak moxkortü onduan

 

                XV

Trunpeta hasi zaikü apelan sonatzen

Khuntia phaka eta laster dügü egiten

Irritzin eder batez kartiera anatzen

Gai hun bat dügülarik dener suhetatzen

 

                XVI

Jinkuak lagünt beza soldado eskualdüna

Ahal oroz kuntserbiz gure lan egina

Etxebestek ekharriz üsüxko lapina

Laster heltüren zaikü klasako egüna

 

                        Ahaidia: Kattalin arhina.

                        Eginik 1938 urthian.

 

 

 

© Etxahun-Iruri

 

 

"Etxahun-Iruri: Khantan" orrialde nagusia