LIGIN, KOBLAKARIEN EGÜNA

 

                I

Orhi-ko txoriek dener deikie hortan bihotza altxatzen

Ageri da zibero ez dela segürki orano galtzen

Nahiz eta artzain fidel bat dügün gük galdürik ükhen

Grégoire Eppherre, gure büria, orailbeitügü othoizten

 

                II

Larrazkeneko azken ürzuak juan dira erranez adio

Bena ordari atzaman dügü heben lau bilhagarro

Gure saretan sarthü dirade et' eztira libratüko

Koblakan nausiak beitira horik Eüskal-Herriko

 

                III

O koblakari ene lagünak goxoki deiziet erraiten

Ziberun güziek deiziela ber bihotza exkentzen

Ber denboran besuen artian anaie bezala hartzen

Hiru probintziak beikirade ber Amaren laidatzen

 

                IV

Orai zien aldi koblakariak eta zütiet ütziko

Ziberotarrer esplikatzera zien amodiua oro

Bazakit kapable zidela sala hunen altxatzeko

Ützen zütiet arren ordari Ama zien gidatako

 

                        Etxahun-ek khantatia Ligin 1975-eko larrazkenian,

                        Xalbador, Mattin, Espondo eta Xanpun-en aitzinian.

 

 

 

© Etxahun-Iruri

 

 

"Etxahun-Iruri: Khantan" orrialde nagusia