MASKADAK SORHÜTAN

 

                I

Urthe berria jin da ihautiarekin

Mintzatü da Jaun Phantzart goizan Hoki hegin

Xiberua güninez hiltzera üzten ordin

Oihüka Sohütarrak othoi jeiki gintin

 

                II

Behatürik Jaun hori hanko gazteriak

Salduan junta eta harto dü xedia

Untsa uhuratzeko aurthen ihautia

Boztarioz Maskaden orai plantatzia

 

                III

Sohüta bethi danik izan da sail hortan

Uhurez bu agertu jokü guzietan

Pastualetan koblakan bai eta barrakan

Eta partikülarzki ere maskadakan

 

                IV

Xiberua othe deia gaztez gabetüko

Saldoka baduatza hirietat oro

Hirilat juan eta zeren egiteko

Sor lekhiaz hobeki hantik orhitzeko

 

                V

Esker mila oroer popülü gaxua

Lagüntza ukhen dügu ziren amodiua

Igaran dezagüla ihauti harrua

Biba Sohuta eta gora Xiberua

 

                        Eginik Sorhüta - Hoki kartielaren maskadentako.

 

 

 

© Etxahun-Iruri

 

 

"Etxahun-Iruri: Khantan" orrialde nagusia