MUTXURDINAK

 

                1

Eskunt geia niz eta etxakin haitatzen

Emazte geia beitüt propi desiratzen

Orai debeiatürik hasten niz etsitzen

Ez düta othe laster nik bat atsamanen

 

                2

Estonatzen nük nulaz hizan eskuntzeko

Ata Xiberun badük mutxurdina franko

Hasperenez beitira beitira haiñ bero

Besterik ezin izanez birjina tük oro

 

                3

Ez nezaiala gida mutxurdinetarat

Hüllantzeko beitira soberaxe basa

Urgüllütan zütian zireno arrakasta

Egün den zirzillenaz litakek kuntenta

 

                4

Alo gizon gaztia ez hadila lotsa

Mutxurdina bateki izanen hiz untsa

Haita ezak errejentsa edo comersanta

Bena hoberena hire dükek laboraisa

 

                5

Egünko laboraisak oro harro dira

Españak gorri eta xuri aztaparrak

Saltzen dütie zalhe jateko beharrak

Dantelaz garnitzeko suñeko mantharrak

 

                6

Egünko laboraisa bestitü denian

Zigarreta ahun gizonen artian

Permananta bat harro sartaz garkotxian

Etzaitzaka agrada arropilla hortan

 

                7

Delikatiegi ziztak beren maneretan

Igantiaren prestatzen asteko egünetan

Gero agertzen dira besta bat denian

Asteko zankha beltzak zetazko galzetan

 

                8

Ezpalinbadük nahi mutxurdinetarik

Haita ezak gaztetto bat Maulen eraikirik

Badük segürki franko ülhünpian gaintik

Jauziz ebilten beitira mothikuen ondotik

 

                9

Gaur Maulen baginian franko mutxurdina

Eztütüka bogatzen beroxko üngüriak

Nahiz dien tximaltürik etsitiak ez dira

Begik ützüli gabetarik bagutzak aitzina

 

                        Arabarko Mendikotarrak khantore hau hel-azi deikü.

                        Phentsatzeko da Etxahun-ek hola zila izkibatü hatzarrez.

                        Hatik azken berseta khanbiatüxerik izan da

                        zeren gizenxka beitzen.

 

 

 

© Etxahun-Iruri

 

 

"Etxahun-Iruri: Khantan" orrialde nagusia