BERETTER-EN HILTZIA

 

                1

Llabür da bizitzia

Lüze da phenatzia

Oithin balio dia

Batere sortzia?

Hola ürhentzekotan bizia

Egiaz ez deia trixtezia?

 

                Errepika

Hortan akabatzen da

Gure trajedia

Eta Eüskaldün handi

Baten ixtoria

Ohart etxek zazie

Aurhide maitiak

Beretter-ek egin dutin balentria

Ikharagarriak

Bazter hanitxetan aipha-erazi dü

Eüskual-Herria

 

                2

Fernando traidoria

Kastillako erregia

Laster hire aldia

Jinen dük segürki

Nabarra tratatü dük abreki

Behin ez hadiala eror gaixki

 

                3

Guatzan aide barnera

Hil horien ehortzera

Zer etsenplü ederra

Emaiten deikien

Etsai-eta, algar maithatzen!

Halako zunbat othe da heben?

 

                        Eginik dila hiru-laur urthe

                        «Beretter» phastualarentako Gotañen.

 

 

 

© Etxahun-Iruri

 

 

"Etxahun-Iruri: Khantan" orrialde nagusia