JEIK' HADI EÜSKADI

 

                1

Eskual herriko plaza hanitx hütsik dira

Nurat hurtü dira hanko pilotarik

Ostatietan bazter güzik ixil dira

Nurat galdü dira leheneko khantarik

Ez da herrin zahar zunbait baizik

Gaztiak oro ezkapirik

 

                Errepika

Jeik' hadi Eüskadi eta mintza hadi

Ozenki gure gazteriari

behardiela bethi fidelki kunserbi

Gure usantxa zahar horik

 

                2

Herriko bestak hasirik dira bekhantzen

eta dantza jauzik osoki nülatzen

Gazteria ez da kurri baizik satizfatzen

Kurritzen da bena gaiza güti ikhasten

Arte hortan aldiz zahar horik

Berak dira trixterik etxen

 

                3

Zuri othoiz bat gure Mari Maidalena

Aholka gitzatzü mendi gaiñ hortarik

Usantxa zahar horik diela ederrenak

Eskualdün khantarik, dantzarik, pilotarik

Dütügün huntarzün baliusena

Ez direia jei eder horik!

 

                        Khantore hau egin berria da.

                        «Festara»-k üsü entzünazten deikü.

 

 

 

© Etxahun-Iruri

 

 

"Etxahun-Iruri: Khantan" orrialde nagusia