Ekainaren 26 egun

GABRIEL ARESTI

Harrizko herri hau, 1970

 

Hogeita hamar urteko

astearen luzatasunetik

hartutako

atseden hartan,

latinak

halako euskaldun kutsu bat zian

aldaretik kulpitora,

eliza

zahar hartan.

 

            (Orduan zituan hogeita hamar urte

            euskaldun poetaren

            heriotzetikan).

 

Aldatu nian liturjia:

 

      Ez zen gure poeta

      saldu lau pezetan,

      eta ez zen ibili

      bide errezetan.

 

      Oraindik bizi dela...

      Ez nago txantxetan.

      Harekin gertatzeko

      nabil ametsetan.

 

Limosna bat

Purgatorioko arima

gosetuen alde,

Malthusen teoria madarikatuak

ez daitezen

bertan ere

egiazta...

 

Eta aldatu nian dotrina:

 

LEHENBIZIKOA:

    Ez ezakezue poetarik asasina.

BIGARRENA:

    Ez ezakezue pintorerik kartzela.

HIRUGARRENA:

    Ez ezakezue euskal mutilik desakra.

LAUGARRENA:

    Ertzaintzan ez eukezue pederastarik.

BOSGARRENA:

    Ez ezakezue herririk deserri,

    eta deserriturik ez ezakezue masakra.

SEIGARRENA:

    Ez ezakezue larrosarik bortxa.

ZAZPIGARRENA:

    Rikardo bezalako beste baten heriotzaren notizia
jakinaraziko zaizuenean, ez ezakezue langostinorik jan,
eta janen baduzue, ez albaitzindoazte haren honretara.

ZORTZIGARRENA:

    Ez ezakezue euskaldun haurrik ikastola:

    Eskola ezakezue.

BEDERATZIGARRENA:

    Ez ezakezue Lurdesengatik gaitzik esan.

HAMARGARRENA:

    Ez ezakezue Arestirengatik onik esan.

 

......................................................

 

Ez.

Ezteberen heriotzarik

ez diat

meza batengatik

barkatuko!

 

 

 

 

 

"Poetek Lauaxeta gomutan" orrialde nagusia