Gorputz dago gudaria

SALBATORE MITXELENA, 1939

 

Gorputz dago gudaria

Urkiolako maldan;

bekoki ameslariak

dizdiz eguzki galdan.

 

Bizkai guda izan zanetik

nolaz gorputz au eze?

Esaidazu artzai orrek

ikusi dezun eze.

—Bart arrastiriz lau lamin

ega ziran onaño;

gudaria ortxe zegon

aldegin zuteneko...

 

Gorputz dago gudaria

Urkiolako maldan;

Maitagarriak agurtzen

dabilzkio egaldan.

 

—Ta gaur goi andere batek

—ederra bai ta argia!—

burestuna jarri dio

urrebitxiz josia.

 

«Olerkari ta abertzale,

—ziotsan Andereak—

seme zaitut Olermenak,

ziñopa Euskereak!»

 

Gorputz dago gudaria

Urkiolako maldan.

Esaidazu artzai orrek

Lauaxeta ez al dan.

 

—Ara an berriz lau lamiñak

dizdiz eguzkitara;

gorputza eramatera

bide datoz maldara.

Gipuzko, Napar, Bizkaian

barna an badaramate;

ta giputz, napar, bizkaitar

danak agurtzen dute!

 

Gorputz dago gudaria

Gazteiztik lapurtua

ta euskotarrak agurtu

ondoren biurtua!

 

 

 

 

 

"Poetek Lauaxeta gomutan" orrialde nagusia